Vanhustenpalvelujen taso on taattava

Espoon demarit ovat jo vuosikausia olleet huolissaan vanhuspalveluiden tilasta Espoossa. Vuosi sitten teimme valtuustokysymyksen vanhuspalveluiden toteutumisesta. Kysyimme, toteutuvatko vanhuspalvelulain edellyttämät oikeudet ylipäätään kaupungissamme. Saavatko iäkkäät ihmiset heille myönnetyt palvelut ilman aiheetonta viivytystä? Toteutuvatko iäkkäiden oikeudet Espoossa?

Virkavastuulla valmistellussa kaupunginhallituksen vastauksessa annettiin valtuustolle kovin kaunisteltu kuva tilanteesta. Kuinka tällainen on mahdollista?

Demarit ovat toistuvasti vaatineet vanhustenhuollon rahoituksen nostamista tasolle, jolla pystytään turvaamaan hyvä ja inhimillinen hoito vanhuspalveluissa. Mm. vuoden 2019 budjetista neuvoteltaessa vain demarit vaativat lisärahoitusta henkilöstöresursseihin vanhuspalveluihin ja kotihoitoon. Nyt luonnollisesti kellossa on toinen ääni. Niinikään sosiaali- ja terveystoimen virkamiesjohto vakuutti vastoin tosiasioita, että raha riittää eikä lisää tarvita.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän mitta on täynnä. Se tuleekin tekemään seuraavassa valtuuston kokouksessa uuden valtuustokysymyksen vanhustenhuollosta. Tulemme vaatimaan vastausta mm. seuraaviin kysymyksiin:
Espoon hoivakoteja koskevan kilpailutuksessa saivat suuren jalansijan nyt laiminlyönteihin syylistyneet kansainvälisessä omistuksessa olevat hoivajätit. Mitä kriteereitä käytettiin valittaessa hoivakodit edellisellä kilpailukierroksella? Oliko hinta anoa kriteeri? Millaisia kriteereitä Espoo aikoo käyttää seuraavassa hoivakoteja koskevassa kilpailutuksessa?
Valvonnan tehostaminen on aivan keskeinen tekijä vanhusten oikeuksien toteutumisessa. Millaisia resurssein valvontaa toteutetaan? Miksi ennalta ilmoittamattomia käyntejä on tehty vain muutama? On selvää, että vain ei-ennalta ilmoitetut käynnit voivat antaa oikean kuvan palvelutuottajien toiminnasta ja hoivakotien tilanteesta. Mitä tälle asialle aiotaan jatkossa tehdä?
Nyt on tunnustettu, että useissa hoivakodeissa on havaittu selviä laiminlyöntejä., mistä kertovat muun muassa useille valituille hoivakodeille määrätyt sakot. Onko tilanne korjaantunut? Ovatko sopimusrikkomussakot saaneet aikaan korjaavia toimenpiteitä ja jos ovat niin minkälaisia?

Espoon demarit vaativat, että Espoon kaupunk ryhtyy kaikin voimin toimiin, jotta nyt julki tulleet ongelmat eivät toistu vanhuspalveluissa ja vanhusten oikeudet. Laadukkaan palvelun on toteuduttava myös käytännössä. Kotihoidon osittaisen yksityistämisen valmistelu on tässä tilanteessa välittömästi. lopetettava.

Markku Sistonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 8773884

Jaa