Turvallisuus ja inhimillisyys tärkeää kotihoidossa

Vanhustenhoidon tilanteesta on viime aikoina keskustelu paljon. Monelle ihmiselle hyvin tärkeä kotihoito ei ole vielä päässyt riittävästi esille. Olemme huolissamme kotihoidon henkilöstön suuresta vaihtuvuudesta Espoossa.

  • Kotihoidon asiakkaille on tärkeää tuttuus ja turvallisuus. Turvallisuus ja inhimillisyys kärsivät, kun omien tuttujen hoitajien käynnit jäävät sattumanvaraisiksi. Sijaiset eivät aina tiedä potilaan kokonaistilannetta ja ihmisten taustoja, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Kai Hurskainen.

Keski-Espoon sosialidemokraatit korostavat, kuinka tärkeää työtä Espoon kotihoidon työntekijät tekevät espoolaisten hyvinvoinnin puolesta. Kotihoidon työ on erittäin fyysistä. Usein lähes liikuntavammaisen ihmisen suihkuttaminen, liikuttaminen ja pukeminen on vaikeaa. Aikataulut ovat työntekijöille lähes kohtuuttomat. Ylitöitä on paljon. 

  • Olen keskustellut useiden hoitajien ja asiakkaiden kanssa. Jatkuvan kiireen takia hoitajat ehtivät olemaan vanhuksen kanssa vain minimiajan.  Kuitenkin hoitajat venyvät jatkuvasti ja jopa oman terveytensä rajoilla.  Meillä on vielä mahdollisuus säilyttää heidät ammatissaan, on kiireesti syytä parantaa heidän palkkojaan ja työhyvinvointiaan.  Kaupungin on syytä pitää parempi huoli sekä potilaista kuin heidän hoitajistaankin, toteaa Keski-Espoon sosialidemokraattien hallituksen jäsen Seppo Lahtinen.  

Keski-Espoon Sosialidemokraatit ry:n puolesta

Puheenjohtaja Kai Hurskainen          

Jaa