Terveyspalvelut toimiviksi ja tasa-arvoisiksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Johanna Värmälä: Terveyspalvelut toimiviksi ja tasa-arvoisiksi

Voimassa oleva hoitotakuulaki ei ole toimiva, vaan se aiheuttaa
epätasa-arvoisuutta. Kun julkisen terveydenhuollon asiakas ottaa
yhteyttä omalle terveysasemalleen, hänen hoidon tarpeensa arvioidaan.

Arvioinnin tekee pääsääntöisesti hoitaja. Asiakas ei saa arvioinnin
perusteella välttämättä aikaa lääkärille, vaan hänet ohjataan
mahdollisesti hoitajan vastaanotolle, kun taas vastaavassa tilanteessa oleva työterveyshuollon asiakas pääsee heti lääkärin vastaanotolle.

Asukkaat ovat siis nykytilanteessa valitettavasti eriarvoisessa asemassa terveyspalvelujen saannissa.

Kun hoitotakuulaki säädettiin, sillä pyrittiin turvaamaan asukkaille
heidän tarvitsemansa terveyspalvelut. Valitettavasti turvaa ei ole tullut
kaikille. Hoitotakuulakia pitääkin tarkistaa uudessa eduskunnassa
sellaiseksi, että terveysasemien asiakkaat ovat työterveyshuollon
asiakkaiden kanssa tasa-arvoisessa asemassa.

Hoitotakuulain tarkistamiseen on aihetta myös siksi, että terveysasemien asiakkaille annetaan yleensä ensimmäinen vapaana oleva aika lääkärille. Vastaanottoaika on hyvällä tuurilla ehkä kolmen tai neljän viikon kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista, vaikka asiakas tarvitsisi ajan hoidontarpeensa perusteella paljon aikaisemmin.

Kyseisessä lain tarkistuksessa tulee myös huomioida se, että asukkaiden pitää saada säännöllistä terveydentilan seurantaa, kun he siirtyvät eläkkeensaajina työterveyshuollon palvelujen piiristä perusterveydenhuollon palvelujen piiriin. Terveyspalvelujen pitää siis
vastata asukkaiden palvelutarpeeseen ja niiden tulee olla tasa-arvoisia.

Jaa

Jätä kommentti

Vastaa