Pike Hilakari

Saimme eduskuntavaaliehdokaslistaamme vielä rautaisen lisäyksen: Pirjo ’Pike Hilakarin!
Hilakari on 48 vuotias tietokirjailija ja toimittaja: erityisiä painopisteitä Hilakarilla on terve ja luonnonmukainen rakentaminen, sisäilmaongelmien ratkaisukeskeinen hoitaminen sekä ilmastonmuutos.

Lisäksi Hilakari painottaa lapsiperheiden hyvinvointia, koulutusta sekä julkisen liikenteen kehittämistä.

Meillä taitaa olla sama suunta!

Jaa

Valdemari

Espoon demarien valtuustoryhmän nettilehti Valdemarin vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt!

Aiemmin julkaistuista jutuista mukana on edelleen luettavissa valtuustoryhmän – sekä varsinaisten että varajäsenten tähän mennessä kirjoitetut esittelyt ja Valdemarin kuuden vuoden aikana julkaistujen numeroiden teemalistat.

Hyviä lukuhetkiä juttujen parissa!

http://espoonvaldemari.blogspot.fi

Jaa

Vammaisten liikkumisvapaus on turvattava!


Yhteistyössä demareiden ja vasemmiston vammaispoliittiset työryhmät:

Montako sellaista yhdensuuntaista matkaa teet kuukaudessa, jotka eivät liity työhön tai opiskeluun (esim. matkat kauppaan, sukulaisiin ja harrastuksiin)? Laske mukaan kaikki matkat, oli ne tehty kävellen, pyörällä, bussilla, junalla, metrolla, taksilla, raitiovaunulla, mopolla, skootterilla, moottoripyörällä, lentokoneella tai autolla. Vammaiselle henkilölle 18 matkan on riitettävä vapaa-ajan tarpeisiin. Mitä tekisit, jos joutuisit odottamaan töihin, opiskeluun, harrastukseen tai kylään lähtöä tunnin? Entä mitä tekisit, jos bussi ei tulisi lainkaan? Usein vammaisille henkilöille lakisääteisesti kuuluvat kyydit eivät tule silloin, kun on sovittu, tai kyyti ei saavu lainkaan. Tätä sattuu, vaikka asiakas olisi tilannut kyydin hyvissä ajoin. Mieti, kuinka paljon olisit myöhässä perillä, jos kuljet ylimääräiset 10 kilometriä viedäksesi pari muuta matkustajaa heidän haluamiinsa paikkoihin? Tämä on arkea monelle vammaiselle, koska kyytejä yhdistellään.

Mieti, miten lepytät esimiehesi, kun olet kaksi tuntia myöhässä perillä? Tämä on vammaiselle hyvin tuttua, koska kyyti tulee myöhässä ja matkaan menee normaalia kauemmin aikaa kyytien yhdistelemisen vuoksi. Mitä teet, jos joutuisit matkustamaan ilman turvavyötä? Entäpä, jos joutuisit istumaan hyvin epämukavassa asennossa, ja et saisi mukaan kaikkia tavaroitasi? Vammaiset henkilöt joutuvat joskus matkustamaan turvattomasti ja epämukavasti. Mitä tekisit, jos bussi jättäisi sinut väärään paikkaan? Mitä tekisit, jos et voisi matkustaa muualla kuin kotiseudullasi? Jos et pääsisi kesämökille, sukulaisia ja ystäviä tapaamaan? Kunnan ei ole pakko myöntää oikeutta muihin kuin asiakkaan kotikunnan ja sen naapurikuntien alueen matkoihin. Entä, jos et pystyisi lähtemään matkaan yllättäen, vaan sinun tulisi tietää matkasta edellisenä päivänä?

Vammaispalvelulain mukaisissa kyydeissä, eli kuljetuspalveluissa, on nyt paljon epäkohtia ympäri Suomea. Ne eivät toimi uuden liikennepalvelulain vuoksi. Asiakkaiden kannalta on välttämätöntä, että kuljetuspalvelut toimivat.

Se vaatii seuraavat asiat:

1) Asiakkaalla on matkoja tarpeisiinsa nähden riittävästi, kuljetuspalvelupäätöksen saa nopeasti ja sen hakeminen on helppoa.

2) Kyydin tilaaminen on sujuvaa, helppoa, maksutonta, esteetöntä ja saavutettavaa. Keskuksen vastaamista joutuu odottamaan enintään kaksi minuuttia. Palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden. Kyydin voi ottaa taksitolpalta tai tilata suora- tai ennakkotilauksena. Voi tilata kyydin muutenkin kuin puhelimella (esim. tekstiviestitse tai sähköpostilla). Palvelukielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Viittomakieltä puhuvat on myös huomioitu.

3) Autoa ryhdytään etsimään heti kun kyyti on tilattu ja kyydin saa kohtuullisessa ajassa.

4) Asiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaava auto saapuu silloin kun oli sovittu.

5) Kuljettaja on luotettava, palvelualtis, osaa hyvin suomea tai ruotsia ja tuntee seudun, jolla ajaa.

6) Kyyti on turvallinen. Kuski osaa käsitellä asiakkaan apuvälineitä ja osaa huomioida asiakkaan erityistarpeet (mm. sokean opastaminen, avustaja- ja opaskoiran kanssa toimiminen ja elvytys- ja ensiaputaidot), sekä avustajan ja perheenä liikkumisen tarpeet.

7) Kyytien yhdistely on vapaaehtoista ja etukäteen sovittua, eikä se pidennä kohtuuttomasti matka-aikaa.

8.) Asiakkaalle myönnetään vakiotaksi/tuttutaksilupa, jos sille on lääketieteellinen tarve. Niin kauan kuin autoista on pulaa, niin erityisesti inva-autoa tarvitsevan asiakkaan pitää voida sopia kyydistä suoraan kuskin kanssa.

9) Asiakas voi matkustaa muuallakin kuin kotiseudullaan, esim. kesämökkikunnalla.

10) Kuljetukset järjestyvät asiakkaan aikataulun mukaan, esim. työn/opiskelun perusteella.

11) Tilauskeskuksen ja kyytejä ajavien autojen toimintaa seurataan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti, mm. valtion ja kuntien toimesta.

12) Kyydin hinta ei ole este kulkemiselle, vaan sen omavastuu on julkisen liikenteen hintaan verrattavissa. On mahdollisuus hankkia kuukausilippu ja saada eläkeläis-, työttömyys- tai opiskelija-alennus.

13) Keskukset korvaavat asiakkaille palvelussa sattuneiden ongelmien aiheuttamat välittömät ja välilliset kulut, esimerkiksi keskuksesta johtunut myöhästyminen korvataan.

Vammaisten ihmisten liikkumisvapaus on siis vaarantunut uuden liikennepalvelulain vuoksi. Me allekirjoittaneet vaadimmekin, että vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden toimivuus turvataan. Yhdenvertaisuuslain, vammaispalvelulain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus toteavat, että vammaisilla henkilöllä tulee olla yhtäläinen liikkumisvapaus kuin vammattomilla. Kuljetuspalvelukyydit mahdollistavat vammaisten ihmisten opiskelun, työssäkäynnin, asioinnin, harrastukset, yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä ystävien ja sukulaisten tapaamisen. Kyytien toimivuudesta ovat vastuussa eduskunta, hallitus ja kunnat. Vaadimmekin, että te päättäjät ryhtyvät välittömästi toimiin, jotta vammaisten henkilöiden liikkumisvapaus toteutuu täysimääräisesti.

Pirkko Kuusela, SDP:n vammaispoliittinen työryhmä, puheenjohtaja

Elina Nykyri, Vasemmistoliiton vammaispoliittinen työryhmä, puheenjohtaja

SDP:n vammaispoliittinen työryhmä:

Arzu ÇaydamLehtonen, Tanja Hakala, Minna Muukkonen, Eeva Pitkänen, Hannele Rauhanen, Karin Rinne-Halme, Pia Saarela, Taimi Tolvanen,

Vasemmistoliiton vammaispoliittinen työryhmä:

Liisa Ahola, Katri Alajärvi, Terhi Haukka, Miina Kajos, Lauri Kalevi Karppinen, Sari Laiho, Matti Larinaho, Markus Maury, Ninni Nakari,
Tiina Rinne, Esa Salminen, Harry Yltävä

Jaa

Vanhustenpalvelujen taso on taattava

Espoon demarit ovat jo vuosikausia olleet huolissaan vanhuspalveluiden tilasta Espoossa. Vuosi sitten teimme valtuustokysymyksen vanhuspalveluiden toteutumisesta. Kysyimme, toteutuvatko vanhuspalvelulain edellyttämät oikeudet ylipäätään kaupungissamme. Saavatko iäkkäät ihmiset heille myönnetyt palvelut ilman aiheetonta viivytystä? Toteutuvatko iäkkäiden oikeudet Espoossa?

Virkavastuulla valmistellussa kaupunginhallituksen vastauksessa annettiin valtuustolle kovin kaunisteltu kuva tilanteesta. Kuinka tällainen on mahdollista?

Demarit ovat toistuvasti vaatineet vanhustenhuollon rahoituksen nostamista tasolle, jolla pystytään turvaamaan hyvä ja inhimillinen hoito vanhuspalveluissa. Mm. vuoden 2019 budjetista neuvoteltaessa vain demarit vaativat lisärahoitusta henkilöstöresursseihin vanhuspalveluihin ja kotihoitoon. Nyt luonnollisesti kellossa on toinen ääni. Niinikään sosiaali- ja terveystoimen virkamiesjohto vakuutti vastoin tosiasioita, että raha riittää eikä lisää tarvita.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmän mitta on täynnä. Se tuleekin tekemään seuraavassa valtuuston kokouksessa uuden valtuustokysymyksen vanhustenhuollosta. Tulemme vaatimaan vastausta mm. seuraaviin kysymyksiin:
Espoon hoivakoteja koskevan kilpailutuksessa saivat suuren jalansijan nyt laiminlyönteihin syylistyneet kansainvälisessä omistuksessa olevat hoivajätit. Mitä kriteereitä käytettiin valittaessa hoivakodit edellisellä kilpailukierroksella? Oliko hinta anoa kriteeri? Millaisia kriteereitä Espoo aikoo käyttää seuraavassa hoivakoteja koskevassa kilpailutuksessa?
Valvonnan tehostaminen on aivan keskeinen tekijä vanhusten oikeuksien toteutumisessa. Millaisia resurssein valvontaa toteutetaan? Miksi ennalta ilmoittamattomia käyntejä on tehty vain muutama? On selvää, että vain ei-ennalta ilmoitetut käynnit voivat antaa oikean kuvan palvelutuottajien toiminnasta ja hoivakotien tilanteesta. Mitä tälle asialle aiotaan jatkossa tehdä?
Nyt on tunnustettu, että useissa hoivakodeissa on havaittu selviä laiminlyöntejä., mistä kertovat muun muassa useille valituille hoivakodeille määrätyt sakot. Onko tilanne korjaantunut? Ovatko sopimusrikkomussakot saaneet aikaan korjaavia toimenpiteitä ja jos ovat niin minkälaisia?

Espoon demarit vaativat, että Espoon kaupunk ryhtyy kaikin voimin toimiin, jotta nyt julki tulleet ongelmat eivät toistu vanhuspalveluissa ja vanhusten oikeudet. Laadukkaan palvelun on toteuduttava myös käytännössä. Kotihoidon osittaisen yksityistämisen valmistelu on tässä tilanteessa välittömästi. lopetettava.

Markku Sistonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 8773884

Jaa