Terveyspalvelut toimiviksi ja tasa-arvoisiksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Johanna Värmälä: Terveyspalvelut toimiviksi ja tasa-arvoisiksi

Voimassa oleva hoitotakuulaki ei ole toimiva, vaan se aiheuttaa
epätasa-arvoisuutta. Kun julkisen terveydenhuollon asiakas ottaa
yhteyttä omalle terveysasemalleen, hänen hoidon tarpeensa arvioidaan.

Arvioinnin tekee pääsääntöisesti hoitaja. Asiakas ei saa arvioinnin
perusteella välttämättä aikaa lääkärille, vaan hänet ohjataan
mahdollisesti hoitajan vastaanotolle, kun taas vastaavassa tilanteessa oleva työterveyshuollon asiakas pääsee heti lääkärin vastaanotolle.

Asukkaat ovat siis nykytilanteessa valitettavasti eriarvoisessa asemassa terveyspalvelujen saannissa.

Kun hoitotakuulaki säädettiin, sillä pyrittiin turvaamaan asukkaille
heidän tarvitsemansa terveyspalvelut. Valitettavasti turvaa ei ole tullut
kaikille. Hoitotakuulakia pitääkin tarkistaa uudessa eduskunnassa
sellaiseksi, että terveysasemien asiakkaat ovat työterveyshuollon
asiakkaiden kanssa tasa-arvoisessa asemassa.

Hoitotakuulain tarkistamiseen on aihetta myös siksi, että terveysasemien asiakkaille annetaan yleensä ensimmäinen vapaana oleva aika lääkärille. Vastaanottoaika on hyvällä tuurilla ehkä kolmen tai neljän viikon kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista, vaikka asiakas tarvitsisi ajan hoidontarpeensa perusteella paljon aikaisemmin.

Kyseisessä lain tarkistuksessa tulee myös huomioida se, että asukkaiden pitää saada säännöllistä terveydentilan seurantaa, kun he siirtyvät eläkkeensaajina työterveyshuollon palvelujen piiristä perusterveydenhuollon palvelujen piiriin. Terveyspalvelujen pitää siis
vastata asukkaiden palvelutarpeeseen ja niiden tulee olla tasa-arvoisia.

Jaa

Espoon demarıt ja SDP kiittävät

SDP kiittää lämpimästi kaikkia puolueemme ehdokkaita äänestäneitä! Iso kiitos myös upeille ehdokkaillemme ja kaikille vaalityössä mukana olleille. Teidän työnne on äärettömän arvokasta. Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta!

Espoon demareista valttiin Maria Guzenina-Rıchardson ja Mikael Jungner eduskuntaan. Uudenmaan vaalipiiristä valittiin seitsemän sosialidemokraattia uuteen eduskuntaan.

Jaa

Metropolivaalit ovat tärkeät espoolaisille!

Eduskuntavaaliehdokas Fredrik Almqvist:  Metropolivaalit ovat tärkeät espoolaisille!

Helsingin kaupunginjohtaja maalailee uhkakuvaa, että valtiovalta eduskuntavaalien jälkeen pakottaa Espoon, Kauniaisen ja Vantaan liittymään Helsinkiin. Perustuuko tämä hänen tietoihinsa siitä mitä johtavat kokoomuspoliitikot pääkaupunkiseudulla ja valtakunnan tasolla suunnittelevat silmälläpitäen huhtikuun hallitusneuvotteluja?

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhdistäminen ei ole ratkaisu ongelmiin, jotka liittyvät maankäyttöön, asuntorakentamiseen ja liikenteen kehittämiseen.  Monoliittinen Metropolikaupunki synnyttäisi lisäksi uusi ongelmia. Se loisi lisää byrokratiaa, vaikeuttaisi kunnallisten peruspalvelujen asukaslähtöistä toteuttamista ja väestön tarpeisiin perustuvaa kehittämistä. Edelleen se lisäisi epätasa-arvoa Metropolin eri alueiden välillä, jolloin riski ”ghettojen” syntymisestä kasvaa.

Itsenäiset kaupungit voivat sen sijaan kehittää modernia yhteistyöverkostoa, joka antaa etuja paremman tehokkuuden ja terävämmän kilpailukyvyn muodossa, minkä koko Uusimaa tarvitsee omalta ”Metropolialueeltaan”. Tällä tavoin voimme myös turvata hyvinvoinnin, joka osaltaan on edellytys kilpailukyvylle, myös kansainvälisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jatkamme jo olemassa olevien yhteistyömuotojen kehittämistä liikenteen (HSL), ympäristöpalvelujen (HSY) ja koulutuksen (esim. ammattikorkeakoulut) aloilla. Maankäytön ja asuinrakentamisen suunnittelun osalta tarvitaan kaupunkien ja kuntien välistä nykyistä sitovampaa yhteistyötä. Kaikki edellä mainitut toiminnot voisivat tasavertaisesti kuulua uuteen ”Uudenmaan liittoon”, jolla olisi nykyistä laajempi päätösvalta. Myös erikoissairaanhoito sopisi tähän kokonaisuuteen, jota varten ei tarvita uutta byrokratiaa eikä uusia virkoja.

Nyt on tärkeää keskustella miten demokraattinen päätösvalta toteutetaan tässä alueellisessa yhteistyöorganisaatiossa; kansanvaaleilla valitun alueparlamentin vai kaupunkien valtuustojen siihen nimeämien edustajien kautta. Uskon suoralla kansanvaalilla valittavan alueparlamentin paremmuuteen, koska se lisäisi uusmaalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaisi uusmaalaista identiteettiä.

Kansanedustajat päättävät vaalien jälkeen pääkaupunkiseudun kaupunkien kohtalosta. Ratkaisu vaikuttaa koko Uudenmaan kehitykseen. Äänestäjien on erittäin tärkeää saada tietää miten ennakoidut äänimagneetit espoolaiset Alexander Stubb ja Jyrki Katainen suhtautuvat tähän metropoli-kysymykseen.

 

Jaa