Pekka Vaara Länsimetro Oy:n hallituksen jäsen: Metron asemaseudut tiivistyvät – asukkaiden ja ympäristön eduksi

Länsimetro rakentuu vihdoinkin vauhdilla, vuosikymmenien jahkailun jälkeen. Valitukset on saatu käsiteltyä pois tieltä demokraattisten päätösten toteutumista estämästä. Näillä näkymin metroliikenne alkaa Matinkylään saakka loppuvuodesta 2015. Myös metrohankkeen budjetti näyttää monen yllätykseksi ja joidenkin harmiksi pitävän.
Metron toteutumisen myötä on noussut esiin mahdollisuus uudistaa ja kehittää metroasemien ympäristöjen maankäyttöä. Yleisesti hyväksytty ja monin tutkimuksin vahvistettu tosiasia on, että kaupunkirakenteiden tiivistäminen on tehokkainta ilmastopolitiikkaa. Ekologisesti kestävän yhdyskunnan perusedellytys on riittävä maankäytön tehokkuus ja asukastiheys. Tehokas raideliikenne on vähiten päästöjä aiheuttava liikennemuoto.
Useimpien Länsimetron asemaseutujen ympäristössä on mahdollisuus uudisrakentamisella ja maankäyttöä tiivistämällä rakentaa uusia asuntoja, palveluita ja työpaikkoja. Metroasemat tulevat luonteviksi osiksi asemaseutujen palvelukeskuksia ja asuinkiinteistöjä. Kauempaa tuleva liityntäliikenne busseilla, polkupyörillä ja myös henkilöautojen liityntäpysäköinti on mahdollista sujuvasti liittää näihin palvelukeskuksiin.
Länsimetron asemien ympäristöön on tulossa merkittäviä määriä uusia asuntoja Koivusaareen, Keilalahteen, Tapiolaan Urheilupuistoon ja Niittykumpuun. Metroasemat liittyvät uusiin tai uudistuviin kauppa- ja palvelukeskuksiin Lauttasaaressa, Tapiolassa, Urheilupuistossa, Niittykummussa ja Matinkylässä. Uusille työpaikoille on tilaa Keilalahdessa, Otaniemessä, Tapiolassa ja Niittykummussa. Otaniemessä metroasema tulee aivan Aalto-yliopiston kampuksen ytimeen. Uuden tiede-, taide- ja teknologiakeskittymän vaikutukset heijastuvat metrorataa pitkin muualle Etelä-Espooseen.
Espoon väkiluku kasvaa muuttoliikkeen ja luonnollisen kasvun myötä 3000-4000 henkeä vuodessa. Asuntojen tarvetta lisää myös asumisväljyyden kasvu. Kaikkialle tasaisena mattona leviävien pientalopeltojen lisäksi tulee meidän tarjota myös kaupunkimaisen asumisen ja elämisen mahdollisuus sitä haluaville. Niitä voidaan hyvällä suunnittelulla luoda metroasemien ja kaupunkiratojen asemaseutujen ympäristöihin nykyisiä viihtyisiä asuinympäristöjä pilaamatta.

Jaa
Artikkeli kategoriassa

Terveyspalvelut toimiviksi ja tasa-arvoisiksi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Johanna Värmälä: Terveyspalvelut toimiviksi ja tasa-arvoisiksi

Voimassa oleva hoitotakuulaki ei ole toimiva, vaan se aiheuttaa
epätasa-arvoisuutta. Kun julkisen terveydenhuollon asiakas ottaa
yhteyttä omalle terveysasemalleen, hänen hoidon tarpeensa arvioidaan.

Arvioinnin tekee pääsääntöisesti hoitaja. Asiakas ei saa arvioinnin
perusteella välttämättä aikaa lääkärille, vaan hänet ohjataan
mahdollisesti hoitajan vastaanotolle, kun taas vastaavassa tilanteessa oleva työterveyshuollon asiakas pääsee heti lääkärin vastaanotolle.

Asukkaat ovat siis nykytilanteessa valitettavasti eriarvoisessa asemassa terveyspalvelujen saannissa.

Kun hoitotakuulaki säädettiin, sillä pyrittiin turvaamaan asukkaille
heidän tarvitsemansa terveyspalvelut. Valitettavasti turvaa ei ole tullut
kaikille. Hoitotakuulakia pitääkin tarkistaa uudessa eduskunnassa
sellaiseksi, että terveysasemien asiakkaat ovat työterveyshuollon
asiakkaiden kanssa tasa-arvoisessa asemassa.

Hoitotakuulain tarkistamiseen on aihetta myös siksi, että terveysasemien asiakkaille annetaan yleensä ensimmäinen vapaana oleva aika lääkärille. Vastaanottoaika on hyvällä tuurilla ehkä kolmen tai neljän viikon kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista, vaikka asiakas tarvitsisi ajan hoidontarpeensa perusteella paljon aikaisemmin.

Kyseisessä lain tarkistuksessa tulee myös huomioida se, että asukkaiden pitää saada säännöllistä terveydentilan seurantaa, kun he siirtyvät eläkkeensaajina työterveyshuollon palvelujen piiristä perusterveydenhuollon palvelujen piiriin. Terveyspalvelujen pitää siis
vastata asukkaiden palvelutarpeeseen ja niiden tulee olla tasa-arvoisia.

Jaa

Espoon demarıt ja SDP kiittävät

SDP kiittää lämpimästi kaikkia puolueemme ehdokkaita äänestäneitä! Iso kiitos myös upeille ehdokkaillemme ja kaikille vaalityössä mukana olleille. Teidän työnne on äärettömän arvokasta. Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta!

Espoon demareista valttiin Maria Guzenina-Rıchardson ja Mikael Jungner eduskuntaan. Uudenmaan vaalipiiristä valittiin seitsemän sosialidemokraattia uuteen eduskuntaan.

Jaa