Demari-listat jätetty

Espoon Demarit jättivät kuntavaalien ehdokaslistat keskusvaalilautakunnalle perjantaina 14.9.

Listalla on 112 ehdokasta, jakautuen seuraavasti:

Naisia   45

Miehiä  67

Nuoria alle 30v.  14

Maahanmuuttajataustaisia  8

Toisin kuin muut puolueet, ehdokaslistamme oli valmis aikaisessa vaiheessa ja ehdokastilaisuudessa keskiviikkona 12.9. ehdokkaat kävivät läpi vaaliasetelmaa, poliittista tilannetta ja vaalityökaluja.

Ehdokkaamme liikkuvat vaalien alla kansalaistori-, markkinatori- sekä teematilaisuuksissa, joissa heidän kanssaan kuntalaiset voivat keskustella.

Olemme myös vaalien välissä olleet kuntalaisten tavoitettavissa ja näin tulee tapahtumaan myös lokakuun 28 päivän jälkeenkin – espoolaiset ja heidän mielipiteensä ovat meille arvokkaita.

Jaa

Kenestä Espoon kaupungin kumppani?

Kenestä Espoon kaupungin kumppani?

Kuntalaiset tarvitsevat terveysasemapalveluja vauvasta vaariin ja kunnan tulee vastata tuohon tarpeeseen. Ei ole kuitenkaan yhdentekevää, kuka palveluja toteuttaa, kun halutaan kaventaa terveyseroja ja eriarvoisuutta, eikä lisätä niitä.

Palvelujen toteuttamistavasta keskustellaan Espoossakin, kun erityisesti Samarian terveysaseman asiakkaiden palvelujen saatavuutta ollaan parantamassa. Vaikka lääkäreiden määrää on lisätty Espoossa, palautteiden perusteella on ilmennyt, että Samarian asiakkaat eivät pääse aina hoidon tarpeensa mukaisesti lääkärille. Niin ei saa tapahtua. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättikin hankkia kaupungille kumppanin, jonka kanssa parannetaan lääkärin vastaanotolle pääsyä.

Otin kumppanin hankinnan periaatteisiin liittyvässä keskustelussamme esille yhteiskuntavastuun. Tuon keskustelun perusteella kyseinen vastuu huomioidaan hankinnassa. Kumppanin tulee siis olla taho, joka kantaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä yhteiskuntavastuuta. Tämä maininta kilpailutuksessa tulee karsimaan kumppaniksi mielivien joukosta toimijat, jotka mm. eivät maksa verojaan Suomeen.

Kenestä sitten kumppaniksi kaupungille? Mielestäni soveltuvin on sairaanhoitopiiri, jonka kanssa Espoo tekee yhteistyötä mm. erikoissairaanhoitoon liittyen. Se on tuttu kumppani, jonka kanssa Espoolla olisi hyvät mahdollisuudet parantaa asukkaiden terveysasemapalveluja, kaventaa asukkaiden välisiä terveyseroja ja koota palveluja niiden pirstaloimisen sijaan.

Nyt siis olemme tilanteessa, jossa kaupunki etsii kumppania, joka valitaan myöhemmin syksyllä. Toivottavasti yksityistämistä kannattavat oikeistolaiset ymmärtävät toimia silloin asukkaiden edun mukaisesti. Yhteinen tahtotila terveysasemapalvelujen parantamiseksi on onneksi olemassa.

Johanna Värmälä (sd.), sosiaali- ja terveyslautakunnan pj.,

kaupunginvaltuutettu

Jaa