Kaupunkivaikuttajat koolla Vantaalla

Espoon Demarit ja muut demareiden eteläiset kaupunkivaikuttajat koolla Vantaalla – kaupunkipoliittinen ohjelma seuraavaan hallitusohjelmaa

Sosialidemokraattiset kunnallisjärjestöt vaativat, että seuraavaan hallitusohjelmaan tulee konkreettinen kaupunkipoliittinen ohjelma. Kaupunkien erityiskysymykset, kuten kaupungistumisen ja kasvun luomat investointipaineet, toimiva liikennepolitiikka ja joukkoliikenne, kohtuuhintainen asuminen, kestävät ilmastopoliittiset ratkaisut, maahanmuutto sekä syrjäytymisen ja eri asuinalueiden eriytymisen haasteet edellyttävät konkreettisia avauksia ja toimenpiteitä seuraavassa hallitusohjelmassa.

Kunnallisjärjestöt kävivät keskustelun eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin alustuksen pohjalta ja ehdottavat Kahdeksan kohdan kaupunkipoliittisen ohjelman konkreettisiksi sisällöiksi mm.

  1. Lisätään voimakkaasti kohtuuhintaista asuntotuotantoa parantamalla ARA -tuotannon ehtoja mm. pudottamalla omavastuukorko pysyvästi 1 %
  2. Kaupungistuminen edellyttää toimivaa joukkoliikennettä. Moninkertaistetaan suurten kaupunkien joukkoliikennetuki ja käynnistetään kasvua ja kaupungistumista tukevat raideliikennehankkeet.
  3. Maankäyttö ja rakennuslain uudistuksessa varmistetaan kuntien mahdollisuuden vastata ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin maankäytössä.
  4. Koulutuksen tasa-arvon parantamiseksi kaksinkertaistetaan peruskoulujen ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetut erityisavustukset ja palautetaan peruskoulujen ns. tasa-arvo-rahat.
  5. Turvataan ammatillisen koulutuksen aloituspaikat kaupungeissa luopumalla aloituspaikkojen luvanvaraisuudesta ja varmistetaan koulutuksen laatu nostamalla ammatillisen koulutuksen rahoituksen tasoa vähintään 10 %.
  6. Lisätään kaupunkien vastuuta työllisyyden hoidossa. Jatketaan ja laajennetaan työllisyyden kuntakokeiluja.
  7. Uudistetaan valtionosuusjärjestelmä huomioimaan paremmin vieraskielisen väestön määrä ja palvelutarve sekä tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista.
  8. Pidetään kuntien osuus yhteisöveron tuotosta vähintään nykytasolla.

Sosialidemokraattien Helsingin, Espoon, Turun, Tampereen, Kotkan, Porin, Lahden ja Vantaan kunnallisjärjestöjen edustajat kokoontuivat Vantaalla 28.-29.9. yhteisten neuvottelupäivien merkeissä. Neuvottelupäivillä keskusteltiin kaupunkipolitiikasta ja tutustuttiin mm. Vantaan Energian jätevoimalaan.

Jaa

Keinotekoisen alhainen veroprosentti ei ole kestävä ratkaisu

Mediatiedote:

Espoon valtuusto kokoontuu maanantaina 10.9. päättämään vuoden 2019 talousarvion laadinnassa käytettävästä kehyksestä ja veroprosentista. Toisin kuin muut suuret kaupungit kuten Helsinki ja Vantaa Espoo on jo muutaman vuoden halunnut päättää veroprosentin kuukausia ennen talousarvion hyväksymistä.
– Demareista tällainen toimintatapa on vastuuton, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen. Ensin on kartoitettava menot, ja vasta sitten voidaan lyödä tulopuoli lukkoon. Tulemme vaatimaan kaupunginjohtajalta lupauksen, että hänen esittämällään veroprosentilla espoolaisten palvelut turvataan, palvelumaksuja ei koroteta eikä leikkauslistoja vaadita.

Demarit tuomitsevat pyrkimykset pitää veroprosentti keinotekoisesti alhaisena ottamalla lisälainaa välttämättömien menojen kattamiseksi. Se ei ole kestävää eikä vastuullista taloudenpitoa. Espoo on jo nyt Suomen velkaisin kaupunki.

Demarit tulevatkin tekemään kaupunginhallituksessa esityksen, että veroprosenttia nostetaan 0,25 %-yksiköllä. Sillä saadaan noin 18 miljoonan euron lisäliikkumatila menojen kattamiseen.

Tiedustelut

Markku Sistonen

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 8773884

Jaa