Viherlaakson terveysasemapalvelut säilytettävä Viherlaaksossa

Tiedote

Demarit vaativat, että Viherlaakson terveysasemaan liittyvässä esityksessä on otettava aikalisä, ja viherlaaksolaisten terveysasemapalveluille on etsittävä uusi paikka Viherlaaksosta. He myös kysyvät erityisesti tila- ja asuntojaostoa johtavilta vihreiltä, miten on mahdollista, että tietoja Viherlaakson terveysasemakiinteistöön liittyvistä ongelmista ei ole kerrottu aikaisemmin, minkä vuoksi asiaa ei ole voitu nostaa esille vasta pidetyissä talousarvioneuvotteluissa?

Viherlaakson terveysasemaa puolustavat, sosiaali- ja terveyslautakunnassa olevat demarit muistuttavat, että valtuusto toivoo Tilapalvelut- liikelaitoksen ja toimialojen yhteistyön kehittämistä, jotta toimialoilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa toimitiloihinsa.

– Viherlaakson terveysasemaan liittyvä esitys on vakava esimerkki toimialasta vastaavan lautakunnan sivuuttamisesta. Esityksessä on myös unohdettu, että Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen toteaa Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.vpj. Johanna Värmälä (sd.).

– On selvää, että työntekijöille ja palveluja käyttäville asiakkaille on varmistettava terveelliset ja turvalliset tilat. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tila- ja asuntojaos sanelee, mitä tiloja sosiaali- ja terveystoimi tarvitsee. Se ei ole oikein, toteaa lautakunnan jäsen Olli Lehtonen (sd.).

Demarit perustelevat kantaansa myös sillä, että Viherlaaksosta Kiloon kulkeminen on kohtuuttoman hankalaa.

Lisätietoja:

Johanna Värmälä p. 050 592 7619

Olli Lehtonen p. 045 149 8844

Jaa

Pormestarimalli kaventaisi demokratiaa

Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ei kannata Espoon siirtymistä pormestarimalliin.

Vaihtoehtoa nykyiselle kaupunginjohtajavetoiselle johtamismallille päätettiin lähteä selvittämään tämän vaalikauden alusta, koska haluttiin nähdä, vahvistaisiko pormestarimalliin siirtyminen Espoossa demokratiaa ja päätöksentekoon läpinäkyvyyttä.
Saamiemme selvitysten perusteella siirtyminen päinvastoin keskittäisi valtaa ja vähentäisi etenkin pienten ryhmien vaikutusmahdollisuuksia.

– Espoossa on ollut hyvä perinne tehdä yhteistyötä eri ryhmien välillä. Tämä perinne on ollut myös kaupungin kehittämisen ja yhteisten asioiden hoidon kannalta hedelmällinen, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen.
Pormestarimallia valmistelevan työryhmän viimeinen kokous on sovittu pidettäväksi 16.12.

– Näkemyksemme on syntynyt perusteellisen pohdinnan tuloksena, emmekä halua teettää enempää turhaa työtä pormestarimallin valmisteluryhmällä, Sistonen perustelee. Näinä turbulentteina aikoina Espoolla ei ole varaa sellaiseen kehitykseen, joka Helsingin johtamisessa on vallalla. On vaara, että pormestari alkaa toimia omavaltaisesti, unohtaa muiden kuuntelemisen ja uskoo omaavansa kaiken viisauden omassa
päässään. Sellainen ei ole suomalaisen demokratian mukaista.

Lisätietoja

Markku Sistonen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 8773884

Jaa