MATKALIPPU-UUDISTUKSESSA VOITTAJIA JA HÄVIÄJIÄ

Keskustelu kuntien yhdistämisestä käy kuumana. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä tämä vaihe on ohitettu jo aikoja sitten. Liikenteessä kuntarajoista on pelkkää haittaa, sillä työ-, koulu- ja vapaa-ajanmatkustaminen ei niitä seuraa. Matkalippujen hinnoissa rajat kuitenkin näkyvät. Pitkätkin kunnan sisäiset matkat ovat edullisia, mutta hinta nousee heti, kun kuntaraja ylitetään.

Pääkaupunkiseudun uutta joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmää on suunniteltu vuodesta 2006 lähtien. Nyt ollaan sinä vaiheessa, että kuntien pitää antaa lausuntonsa maaliskuun loppuun mennessä.

Lausunnolla oleva malli perustuu kaarimaisiin vyöhykkeisiin. Pääkaupunkiseutu jakautuisi A, B ja C vyöhykkeisiin. Lipun hinta perustuisi etäisyyteen Helsingin keskustasta ja lippu olisi ostettava vähintään kahdelle kaarelle eli esim. AB:lle tai BC:lle. Kunnat antavat nyt lausunnon kolmesta vaihtoehdosta 1) Perusvaihtoehto, 2) Suur-Matinkylä B-kaarella ja 3) Kehä III B-kaaren ulkorajana Vantaalla.

Perusvaihtoehdossa A-kaari päättyisi Helsingin sisällä noin Huopalahden tasolle. B ja C kaaren raja kulkisi Espoossa Haukilahden ja Matinkylän välistä pohjoista kohti niin, että Viherlaakso, Laaksolahti ja Rajatorppa olisivat B-vyöhykkeelle. Suur-Matinkylä -vaihtoehdossa Matinkylä jäisi kokonaan B-kaarelle. Kolmannessa vaihtoehdossa B-kaari olisi vielä laajempi.

Keskeinen kysymys on se, miten kaarien rajat piirretään. Erityisesti tällä on merkitystä, jos päivittäinen matka suuntautuu Espoosta Helsinkiin. Jos koti sijaitsee B-kaarelle, matkalipun hinta todennäköisesti laskee nykyisestä. Jos taas koti sijaitsee C-kaarella, lippu on ostettava ABC-kaarelle, jolloin lipun hinta nousee nykyisestä.

Eri vaihtoehdoissa nimenomaan B-kaaren ulkoraja on espoolaisille tärkeä kysymys, koska raja kulkee Espoon keskeltä. B-kaarelle sijoittuisi vaihtoehto 1:ssä 35 %, vaihtoehto 2:ssa 49 % ja vaihtoehto 3:ssa 57 % espoolaisista.

Aika monella matkalippujen hinnat halpenisivat ja joukkoliikenteen käytön uskotaan lisääntyvän. Kuulostaa hyvältä. Kysymys ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, koska joukkoliikenteen kustannukset jaetaan puoliksi matkalipun ostajien ja kotikunnan kesken. Mitä halvempia espoolaisten matkaliput ovat, sitä enemmän Espoo maksaa. Nyt Espoo maksaa joukkoliikenteestä vajaat 50 miljoonaa euroa vuodessa. Perusvaihtoehto nostaisi kustannuksia 10,3 miljoonaa euroa, vaihtoehto 2:n lisäys olisi 12,1 miljoonaa euroa ja vaihtoehto 3:n 12,3 miljoonaa euroa. Nämä rahat kerätään meidän yhteisistä kunnallisveroista.

Minusta on tärkeää, että joukkoliikenteen käyttö lisääntyy Espoossa. Jos uudistuksella voidaan tämä saavuttaa, se on hintansa väärtti.

Hannele Kerola

Jaa

Jätä kommentti

Vastaa