KUNTAUUDISTUS VALTUUSTOSEMINAARISSA 15.3. – DEMARIEN RYHMÄPUHEENVUORO

Kuntauudistuslausunnon lähetekeskustelu Espoon Valtuustossa 15.03.2012

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä – ryhmäpuheenvuoro Jaakko Mauriala

 

Pääkaupunki seudulla tehdään lähivuosina kuntauudistus muodossa tai toisessa. Siitä Suomen hallitus on päättänyt.

Emme kannata kuntaliitoksia, mutta laajan seudullisen yhteistyön kehittämisen näemme yhteisiä useita kuntia koskevissa asioissa tarpeelliseksi.

Me sosialidemokraatit käsittelimme seudullisesti metropolialueen hallinnollista organisointia jo vuonna 2010. Asiasta laadittiin perusteltu yksimielinen kanta.

Espoon kaupungin lausuntoluonnos on pääpiirteiltään samansisältöinen.

Lausunnossa on myös painotuseroja ja poikkeamia jotka sisältävät tärkeinä pitämiimme alueen kehityskohtiin.

Sosialidemokraatit painottavat itsenäisiä kuntia, jotka huolehtivat omista peruspalveluistaan, mutta seudullisesti yhteiseksi huolehdittaviksi asioiksi katsomme liikenneväylät, liikenteen ja julkisen liikenteen sekä maankäytön ja asumisen.  Toisin sanoen uutena nykyiseen ylikunnalliseen toimintaan tulee sisällyttää maankäyttö ja asumiseen liittyvät asiat.

Katsomme, että näiltä osin Espoon virkamiestyönä valmisteltu luonnos vastaa sosialidemokraattisia näkemyksiä.

Katsomme myös, että metropolialueelle / seudulle tulee luoda yhtenäinen demokraattinen hallinto, jonka tehtäviä on vastata ko. toimista. Tähän ei mielestämme riitä lausunnossa esitetty verkostoituminen, vaan on perustettava ns. metropoli-seutuvaltuusto. katsomme myös, että hallinnon lisäpäällekkäisyyksiä tulee välttää, niin tällöin maakuntahallinnon asema tulee arvioida uudestaan.

Jos me haluamme todella kehittää asukkaiden palveluja, meidän pitää ensimmäiseksi arvioida, mitkä palvelut pitää pääkaupunkiseudulla hoitaa lähellä asukasta. Mielestämme näitä lähipalveluita ovat päivähoito, peruskoulu, terveyskeskuspalvelut ja vanhuspalvelut sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut.

Lähipalvelujen käyttäjien pitää pystyä itse vaikuttamaan palvelujen kehittämiseen  –   tavalla tai toisella.

Pöydällä on paljon vastaamattomia kysymyksiä. Edes tavoitteet eivät vielä ole selvinneet muuta kuin yleisellä tasolla.

Kaksi kysymystä on kuitenkin ylitse muiden:

– Miten pääkaupunkiseudusta kehittyy entistä elinvoimaisempi metropolialue?

– Miten asukkaiden palvelut järjestetään ja tuotetaan entistä  asiakaslähtöisemmin ja kustannustehokkaammin?

Näihin kysymyksiin tarvitsemme vastaukset. Pelkään vaan, että jos me pääkaupunkiseudulla keskitymme vastustamaan kaikkea muutosta, päätökset tehdään meitä kuulematta. Parempi on istua niissä pöydissä, missä päätökset tehdään ja tuoda sinne rakentavia vaihtoehtoja. Kaiken keskiössä tulee kuitenkin olla asukkaiden paras, ei nykyisten valtaa pitävien vallan säilyttäminen.

 

Lisämateriaalia: SDP:n Metropolityöryhmän raportti 16.6.2010

Jaa

Jätä kommentti

Vastaa