Espoossa palkattava lisää terveydenhoitajia


Terveydenhoitajia ei ole riittävästi Espoon neuvoloissa, kouluissa ja
opiskelupaikoissa, toteavat Espoon demarien sosiaali- ja
terveyslautakuntalaiset.  Tämä on valitettava tosiasia, jolla on
vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, toteaa Espoon
sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. vpj. Johanna Värmälä (sd.).

Espoon terveydenhoitajavaje on neuvoloiden osalta 1,5 terveydenhoitajaa,
koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa jopa 10 terveydenhoitajan verran.
Tilanne on siis erittäin vakava koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Tilannetta on parannettava viivytyksettä, demarit vaativat. He myös
muistuttavat, että uudistettu oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tuonut
tarvetta lisätä terveydenhoitajapalveluja kouluissa sekä
oppilaitoksissa. Terveydenhoitajan vastaanotolle on päästävä kyseisen
lain perusteella myös ilman ajanvarausta.

Lautakunnan 2. varapuheenjohtajan mukaan on harmittavaa, että demareiden
esitys perhe- ja sosiaalipalveluihin kohdennetusta määrärahasta ei
edennyt viime budjettineuvotteluissa. Se olisi mahdollistanut
terveydenhoitajien määrän lisäämisen. Vaikutamme edelleen asiaan,
vaikka me demarit emme ole budjettisovussa, toteaa Värmälä. – Myös
budjettisovussa olevien ryhmien tulisi osallistua tilanteen parantamiseen.
Lisäksi virkamiehillä on velvollisuus tuoda tarvittavat esitykset
luottamushenkilöiden päätettäväksi, toteaa lautakunnan jäsen Olli
Lehtonen (sd.).

Lisätietoja: Johanna Värmälä p. 050 592 7619

Jaa