Sosialidemokraatit kantavat vastuunsa Espoon taloudesta ja palveluista

Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on hyväksynyt Espoon talouden viisivuotisen tervehdyttämisohjelman.

Espoon sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen pitää neuvotteluissa saavutettua tulosta olosuhteisiin nähden kohtuullisena.  On tärkeää, että demareiden kynnyskysymykset hyväksyttiin mukaan neuvottelujen viime metreillä.

– Mikäli olisimme jättäneet neuvottelut kesken, kuten vihreät ja vasemmistoliitto tekivät, tulos olisi ollut hyvin oikeistolainen. Jäämällä neuvottelupöytään pieni 10- henkinen valtuustoryhmämme pääsi vaikuttamaan kokonaisuuteen kokoaan suurempana, Sistonen toteaa.

Demareiden valtuustoryhmä oli asettanut neuvottelutavoitteekseen estää leikkaukset kaupunkilaisille elintärkeisiin ja hyvinvointia turvaaviin palveluihin ja etsiä säästöjä sekä tuloja sieltä, missä ne kohdistuvat väestöön kestävällä tavalla.

Myös neuvotteluihin osallistunut sosialidemokraattien kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maria Guzenina pitää saavutettua tulosta kohtuullisena.

– Jäämällä neuvottelupöytään turvasimme sen, että saavutettu tulos on enemmän meidän arvojen mukainen, kuin jos olisimme lähteneet pois. Jos olisimme kävelleet kesken ulos neuvotteluista yrittämättä viimeiseen asti vaikuttaa, olisimme pettäneet äänestäjämme. Nyt saimme neuvottelujen viime hetkellä estettyä kirjastoverkonkin karsimisen, Guzenina toteaa.

Demareiden valtuustoryhmän Sistonen ja Guzenina nostavat erityisesti seuraavat asiat demareille tärkeiksi: 

  • Sosiaalipalveluihin esitetty leikkaus ”yli lakisääteisten palveluiden” osalta väheni  viidestä miljoonasta yhteen miljoonaan. 
  • Pitkäaikaishoidossa oman tuotannon laskuksi esitetty 2,1 miljoonaa muuttui 500 000 euroon. 
  • Terveyspalveluiden asiakasmaksuihin esitetty miljoonan korotus poistettiin kokonaan.
  • Koulupuolelle ei tehdä tuntijakoon ja opetukseen esitettyjä leikkauksia. 
  • Säästöt kohdistetaan tilojen kautta seiniin. 
  • Henkilöstöä ei irtisanota eikä lomauteta, vaan pyritään hillitsemään henkilöstön kasvua muun muassa digitalisaation avulla. 
  • Kiinteistöveroon tehdään korotus joka vaikuttaa jo ensivuoden talousarvioon ja on viiden vuoden ajalla n 50 miljoonaa. 
  • Rahastojen mahdollinen purku ohjelmakaudella on myös kirjattu sopimukseen. 
  • Ohjelman toteutumista ja toimintaympäristön kuten työllisyyden muutoksia muutoksia seurataan ja myös veroprosentin korotus on ohjelman aikana mahdollista tarkistaa.

Espoon talouden sopeutus on  välttämätöntä. Sitä joudutaan tekemään säästöin, verokorotuksin ja rahastojen tuottoa käyttäen. Poliitikkojen vastuulla on löytää ratkaisut- ei kävellä pois neuvotteluista.

– Ohjelmasta pois jääneiden ryhmien mahdollisuudet vaikuttaa ensi vuoden budjettiin ovat tulevissa talousarvioneuvotteluissa olemattomat. Olemalla mukana saavutetusta sovussa meillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa myös siinä neuvottelupöydässä ja jatkaa näin espoolaisten asioiden vastuullista hoitamista, Sistonen ja Guzenina toteavat.

Lisätietoja

Markku Sistonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 8773884

Jaa