Metroa jatkettava

espoon-demarit-logo

Edustajainkokous 26.3.2014 Julkilausuma

Espoon demarit vaativat: Hallituksen otettava käsiteltäväksi Länsimetron jatkaminen Espoonlahteen asti

Länsimetron rakentaminen kokonaisuudessaan on pääkaupunkiseudun tärkein sekä ekologisesti ja taloudellisesti paras liikenneinvestointi. Lisäksi Länsimetron jatke on ainoa raideliikennehanke, joka voidaan aloittaa heti.

Etelä-Espoon kaupunkisuunnittelu nojaa metrolinjaan, joka jatkuu Kivenlahteen. Matinkylään päättyvä tynkämetro aiheuttaa ongelmia syöttöliikenteeseen ja jo tehdyt suunnitelmat täytyy suurelta osin muuttaa tai ne jäävät toteutumatta. Espoon demarit pitävät vastuuttomana hallituksen kehysriihipäätöstä, jolla Länsimetron jatkaminen pysäytettiin.

Metropolialue ja Espoo sen osana ovat maan talouden veturi. Alueen tasapainoinen ja ennakoitavissa oleva kasvu sekä sen vaatimat maankäytön, asumisen ja muun infrastruktuurin kehittämistoimet takaavat myös yrittämisen, palveluiden ja työllistämisen edellytykset. Suoran työllistävän vaikutuksen lisäksi välillinen vaikutus Espoon rakentamiseen on merkittävä. Talouden kehittyminen, verotulojen kasvu, työttömyyden aleneminen ja elämän laadun paraneminen maksavat suurelta osin takaisin nyt valtiolta pyydetyn 30% osuuden. Ilman metron jatkoa metropolialueen kehitys näivettyy, verotulot heikkenevät ja sosiaalikulut kasvavat. Nyt käynnissä olevan rakennustyön keskeytyminen tarkoittaisi myös merkittävää rakentamisen kustannusten nousua ja työttömyyden lisääntymistä.

Espoon demarit vaativat hallitukselta tosiasioiden myöntämistä. Peruskysymys on, haluaako hallitus kehittää metropolialuetta ja saada Espoon kautta edelleen taloudellisia voimavaroja koko maan kehittämiseen. Kielteisen päätöksen perusteluksi ei riitä, ettei hanketta ole taloudellisesti selvitetty riittävästi. Jos liikenneministeriössä on tällainen tunne, niin tästä ehkä parhaiten selvitetystä hankkeesta voi aina pyytää yksilöityjä lisäselvityksiä. Ovia ei ole syytä lyödä lukkoon.

Hallituksen seuraava budjettikäsittely on kesän jälkeen. Tuolloin hallituksen tulee ottaa Länsimetron jatkorakentaminen uudelleen harkintaan. Tätä ennen liikenneministeriön ja Espoon on selvitettävä tarkoin hankkeen talous. Selvityksessä tulee ottaa huomioon, miten hankkeen toteuttaminen tai toteuttamatta jättäminen vaikuttavat alueen asukkaiden hyvinvointiin ja voimavarojen kehitykseen pitkällä aikavälillä.

Lisätietoa:

Jukka Vilske
Espoon Sosialidemokraatit,
puheenjohtaja
p. 050 4520411
jvilske@kolumbus.fi
Maria Guzenina-Richardson
Sos.Dem. valtuustoryhmä,
puheenjohtaja
p. 050 5122282
maria.guzenina-richardson@eduskunta.fi