Vauhtia päätöksiin Latokasken urheilupuistosta

Latokaskeen Nöykkiönkadun Latokasken ja Nöykkiön välillä olevalle rakentamattomalle niitylle on suunniteltu viihtyisää ja puistomaista urheilupuistoa. Sinne on tarkoitus sijoittaa jäähalli- jossa voidaan harrastaa myös palloilua, kaksikerroksinen huolto-/ pukuhuonehalli sekä kentät jalkapalloilijoille, pesäpalloilijoille, katukoripalloilijoille, rantalentopalloilijoille ja amerikkalainen jalkapallon ja tenniksen harrastajille. Pesäpallokentät toimisivat talvella luistelukenttinä. Lisäksi alueelle tulee skeittipaikka, pulkkamäki ja hiihto- sekä kävelyreittejä aina Kivenlahdesta Puolamaariin saakka.

– Puisto rikastaisi alueen asukkaiden ja koulujen mahdollisuuksia nauttia liikunnasta ja ulkoilusta, toteaa demariyhdistyksen puheenjohtaja Markku Sistonen.

Tarkoituksena on, että urheilupuistoon pystytään liikkumaan ilman autoa mahdollisimman monesta suunnasta Espoota. Liikennettä varten Nöykkiönkadun ja Tillinmäen katujärjestelyjä parannetaan. Lisäksi urheilupuistosta tulee yhteydet bussipysäkeille sekä kevyen liikenteen reitit joka suuntaan.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta on jo käsittellyt ehdotusta Latokaskenniityn asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi. Etelä-Espoon demarit nyt haluavat hoputtaa teknisen keskuksen virkamiehiä viemään kaavamuutosta eteenpäin ja näin käynnistämään hankkeen, jolla alueelle saadaan vaiheittain yksi Espoon suurimmista urheilupuistoista.

Markku Sistonen
Etelä-Espoon sos.dem. yhdistyksen puheenjohtaja
046 8773884

Vanhusten palvelut tarvitsevat hyvinvoivan henkilökunnan

Espoon demareiden valtuustoryhmä vaatii kaupungilta nopeampaa toimintaa Espoon kotihoidossa ilmenneiden ongelmien kuntoon saattamiseksi ja vanhusten parissa työskentelevien työhyvinvoinnin parantamiseksi. Ryhmä jättää maanantaina valtuuston kokouksen yhteydessä aiheeseen liittyvän valtuustokysymyksen.

 
– Espoon kotihoidon henkilöstön viestit on otettava vakavasti. Vaikka henkilöstömäärää on lisätty viimeisten kolmen vuoden budjeteissa 40:llä ja keväällä saadaan 20 hoitajaa lisää, on määrä suhteutettava kaupungin kasvavaan vanhusväestön määrään. Kodeissaan asuvat vanhukset ovat yhä huonokuntoisempia, joten myös hoidontarve on suurempi, toteaa demareiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Liisa Kivekäs
 
Kivekäs on ammatiltaan sairaanhoitaja ja teki viime kesänä työpäiviä kotihoidon henkilöstön kanssa vanhusten kotihoidossa ympäri Espoota.
 
– Espoon kotihoidon henkilökunta ansaitsee valtavat kiitokset. He tekevät työtään suurella sydämellä ja taidolla, hän kehuu, mutta lisää, että aivan liian moni hoitaja tekee työtään jaksamisensa äärirajoilla.  
 
– On hälyttävää, että 16 prosenttia työntekijöistä kokee töiden sujuvan huonosti tai melko huonosti.
 
Myös sosiaali- ja terveyslautakunna toinen varapuheenjohtaja, demareiden Johanna Värmälä on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja jakaa Kivekkään ajatukset. 
 
– Työntekijät tekevät parhaansa, jotta asiakkailla on turvallista asua kotonaan. Uupuminen työssä on kuitenkin liian yleistä. Kotihoidon työntekijöiden jaksaminen on ollut esillä useasti myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa, Värmälä kertoo.
 
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa saatiinkin Värmälän vaatimuksesta viime keväänä käsittelyyn kotihoidon kehittämisohjelma.
 
– Ongelmat on vihdoinkin tunnustettu myös virkamiestasolla, eikä korjaavien toimenpiteiden kanssa saa aikailla. Asukkaiden pitää saada tarvitsemansa palvelut ja päästä tilanteen niin vaatiessa hoiva- ja asumispalveluiden piiriin, vaatii Värmälä.
 
– Demareiden työ espoolaisten vanhusten hoidon ja hoivan turvaamiseksi on ollut vuosi toisensa jälkeen johdonmukaista. Budjettineuvotteluista toiseen olemme vaatineet riittävää resurssointia ja parempaa johtamista. Olemme kuunnelleet niin hoitajia kuin hoidettavia ja heidän omaisiaan herkällä korvalla. Emme jätä virkamiehiä tai muiden puolueiden jäseniä rauhaan vanhusten asioista puhuttaessa. Me olemme valtuuston poliittinen omatunto, sanoo demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen.
 
– Kiitetään kotihoidon henkilökuntaa hyvillä työolosuhteilla ja kunnioitetaan vanhuksia inhimillisellä hoivalla, jonka hyvinvoiva ja riittävä henkilökunta varmistavat, summaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja demareiden Maria Guzenina.
 
Tiedustelut
Markku Sistonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja