Demareiden Sistonen ja Guzenina Espoon budjettineuvotteluista: Hyvin meni!

Iltapäivähoitotakuu kaikille ykkös- ja kakkosluokkalaisille, palvelumaksujen korotusten torppaaminen, toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen ja opiskelun keskeytysten vähentäminen sekä vähävaraisten lasten harrastusten tukeminen olivat Espoon demareiden budjettineuvottelujen vahvoja onnistumisia.

 
Espoon kolmipäiväiset budjettineuvottelut on saatu päätökseen. Demareiden valtuustoryhmä kiittää kaikkia neuvotteluihin osallistuneita poliittisia ryhmiä tasapainoisen neuvottelutuloksen aikaansaamisesta.
 
– Demareiden neuvottelutavoitteisiin kuuluivat opiskelijaterveydenhuollon, lasten terapiapalveluiden ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen. Nykytilanne vaatii näiden palveluiden vahvistamista. Tämä tavoitteemme näkyy hienosti saavutetuissa neuvottelutuloksessa. Jos lapsiin ja nuoriin ei panosteta nyt, on lasku tulevaisuudessa kestämätön niin rahallisesti kuin inhimillisesti, sanoo demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja ja budjettineuvottelija Markku Sistonen.
 
– Budjettitulos sisältää todella ilahduttavasti panostuksia lapsiin ja nuoriin. Erityisopetukseen ja avustajaresursseihin saadut lisäsatsaukset tulivat suureen tarpeeseen. Opettajien työympäristö on muuttunut paikoin hyvinkin haastavaksi. On koko Espoon tulevaisuuden etu, että lasten, nuorten ja muiden erityisryhmien oppiminen turvataan. Vahva tulevaisuus rakennetaan sillä, että kaikkien kyvyt saadaan käyttöön, toteaa demareiden toinen budjettineuvottelija, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Maria Guzenina
 
– Myös lisäyksemme ennaltaehkäisevään toimintaan tuovat tulevaisuudessa säästöjä. Vähävaraisten perheiden lasten harrastusten tukemiseen saatiin lisää rahaa kuten myös taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen lisäämiseen. Myös liikunta- ja nuorisojärjestöjen vuokra-avustukset sekä nuorisojärjestöjen avustukset mahdollistavat yhä useamman nuoren osallistumisen yhteisölliseen ja hyvinvointia lisäävään toimintaan, Sistonen kertoo.
 
Demareille oli neuvotteluissa kynnyskysymyksenä se, että asiakasmaksuihin ei tule korotuksia. Maan hallituksen toimet ovat jo itsessään heikentäneet kansalaisten ostovoimaa ja selviytymistä arjessa. Demarit eivät olleet myöskään valmiita vähentämään lasten iltapäivätoiminnasta tai korottamaan iltapäivätoiminnan maksuja ja halusivat vahvistaa toisen asteen ammattiin opiskelevien hyvinvointia ja opiskelujen keskeytysten vähentämistä.
 
– Halusimme myös vahvistaa iäkkäiden yhteisöllisyyttä ja liikuntamahdollisuuksia. Espoolainen Seela-malli, jossa iäkkäille järjestetään ohjattua liikuntaa koulujen liikuntatiloissa mahdollistaa heille myös ruokailun koulun yhteydessä. Seelaa on pilotoitu hyvin tuloksin. Yksi Seelan ilahduttavista sivuvaikutuksista on ollut yksinäisyyden väheneminen. Lisämääräraha mahdollistaa Seela-toiminnan laajentamisen ja +68 ryhmien lisäämisen, kertoo Guzenina.

Kaiken kaikkiaan neuvottelujen tuloksena kaupunginjohtajan tekemään budjetin pohjaesityksen lisättiin 4,69 miljoonaa euroa.

 

Leppävaaran maalaismarkkinat

Ensi lauantaina 28.10. kello 9-17 on Leppävaarassa maalaismarkkinat Läkkitorilla ja Leppävaaranraitilla.

Leppävaaran Sosialidemokraatit ovat mukana markkinoilla teltalla ja onnenpyörällä. Aikataulujen salliessa puolueen puheenjohtaja Antti Rinne pistäytyy paikalla kello 14:00-14:30.

Espoossa palkattava lisää terveydenhoitajia


Terveydenhoitajia ei ole riittävästi Espoon neuvoloissa, kouluissa ja
opiskelupaikoissa, toteavat Espoon demarien sosiaali- ja
terveyslautakuntalaiset.  Tämä on valitettava tosiasia, jolla on
vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, toteaa Espoon
sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. vpj. Johanna Värmälä (sd.).

Espoon terveydenhoitajavaje on neuvoloiden osalta 1,5 terveydenhoitajaa,
koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa jopa 10 terveydenhoitajan verran.
Tilanne on siis erittäin vakava koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Tilannetta on parannettava viivytyksettä, demarit vaativat. He myös
muistuttavat, että uudistettu oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tuonut
tarvetta lisätä terveydenhoitajapalveluja kouluissa sekä
oppilaitoksissa. Terveydenhoitajan vastaanotolle on päästävä kyseisen
lain perusteella myös ilman ajanvarausta.

Lautakunnan 2. varapuheenjohtajan mukaan on harmittavaa, että demareiden
esitys perhe- ja sosiaalipalveluihin kohdennetusta määrärahasta ei
edennyt viime budjettineuvotteluissa. Se olisi mahdollistanut
terveydenhoitajien määrän lisäämisen. Vaikutamme edelleen asiaan,
vaikka me demarit emme ole budjettisovussa, toteaa Värmälä. – Myös
budjettisovussa olevien ryhmien tulisi osallistua tilanteen parantamiseen.
Lisäksi virkamiehillä on velvollisuus tuoda tarvittavat esitykset
luottamushenkilöiden päätettäväksi, toteaa lautakunnan jäsen Olli
Lehtonen (sd.).

Lisätietoja: Johanna Värmälä p. 050 592 7619