Espoossa palkattava lisää terveydenhoitajia


Terveydenhoitajia ei ole riittävästi Espoon neuvoloissa, kouluissa ja
opiskelupaikoissa, toteavat Espoon demarien sosiaali- ja
terveyslautakuntalaiset.  Tämä on valitettava tosiasia, jolla on
vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, toteaa Espoon
sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. vpj. Johanna Värmälä (sd.).

Espoon terveydenhoitajavaje on neuvoloiden osalta 1,5 terveydenhoitajaa,
koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa jopa 10 terveydenhoitajan verran.
Tilanne on siis erittäin vakava koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Tilannetta on parannettava viivytyksettä, demarit vaativat. He myös
muistuttavat, että uudistettu oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tuonut
tarvetta lisätä terveydenhoitajapalveluja kouluissa sekä
oppilaitoksissa. Terveydenhoitajan vastaanotolle on päästävä kyseisen
lain perusteella myös ilman ajanvarausta.

Lautakunnan 2. varapuheenjohtajan mukaan on harmittavaa, että demareiden
esitys perhe- ja sosiaalipalveluihin kohdennetusta määrärahasta ei
edennyt viime budjettineuvotteluissa. Se olisi mahdollistanut
terveydenhoitajien määrän lisäämisen. Vaikutamme edelleen asiaan,
vaikka me demarit emme ole budjettisovussa, toteaa Värmälä. – Myös
budjettisovussa olevien ryhmien tulisi osallistua tilanteen parantamiseen.
Lisäksi virkamiehillä on velvollisuus tuoda tarvittavat esitykset
luottamushenkilöiden päätettäväksi, toteaa lautakunnan jäsen Olli
Lehtonen (sd.).

Lisätietoja: Johanna Värmälä p. 050 592 7619

Erityisoppilaiden koulukuljetusten turvallisuus ja laatu taattava Espoossa välittömästi !

Espoon demarien valtuustoryhmä vaatii:

Espoon koulujen lukuvuosi on alkanut luokattomasti koulukuljetusten osalta. Koulukuljetuksista on tehty useita reklamaatioita, vaikka koulua on käyty vasta muutama päivä. Koulukyytien on tultava sovittuun aikaan. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ei missään olosuhteissa saada jättää kotipihoille oman onnensa nojaan ilman saattajaa.

Espoon Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja, Mika-Erik Walls on saanut parin viikon aikana erittäin paljon huolestuneiden vanhempien yhteydenottoja.
– Taksikuljetusten laatu ja turvallisuus on ykkösasia; varsinkin erityisen tuen tarpeessa olevien ja vammaisten – siitä ei saa säästää missään olosuhteissa laadun kustannuksella.

Espoon demarien valtuustoryhmä vaatii, että koulukuljetusten turvallisuus on taattava. Kuljetukset on hoidettava joka päivä niin, ettei lasten, nuorten tai aikuistenkaan turvallisuus vaarannu eikä turvallisuudentunne järky. Pahoittelut eivät riitä. Toimintaa harjoittavalla yrityksellä on nyt näytön paikka. Kaupungin on seurattava tarkasti tilannetta. Hankintatoimen ja Espoon logistiikan on ryhdyttävä välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi. On uskallettava kysyä, tehtiinkö virhe, kun koulukuljetukset kilpailutettiin alueellisesti eikä kuljetustyyppiin perustuen. Aikaisemmin erityistä huolenpitoa vaativien lasten kuljetukset kilpailutettiin erikseen. Näin turvattiin henkilökunnalta vaadittava erityisosaaminen.

Lisätietoja

Markku Sistonen
Espoon sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja
046-8773884

Mika- Erik Walls,
Espoon kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen
0400-511417

Espoon demarien valtuustoryhmä on järjestäytynyt

Espoon demarien uusi valtuustoryhmä on järjestäytynyt 5.6.2017. Ryhmä valitsi puheenjohtajaksi Markku Sistosen, 1 vpj:ksi Liisa Kivekkään ja 2. vpj:ksi Martti Hellströmin. Hellström toimii myös myös ryhmän tiedottajana.

Demarien valtuustoryhmä on 10 valtuustopaikan voimalla Espoon kolmanneksi suurin ryhmä. Demarit haluavat rakentaa seuraavien neljän vuoden aikana Espoota, jossa kaikenikäisillä asukkailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään, laadukkaat palvelu ja viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Kaupunkia, joka on esteetön. Kaupunkia, joka on myös pienyrittäjäystävällinen. Kaupunkia, jossa päätöksenteko on avointa ja demokraattista. Jossa taloudenhoito on vastuullista ja läpinäkyvää.

Espoolaiset tarvitsevat lisää työpaikkoja. Kotikaupunkimme tarvitsee lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Joukkoliikenne on saatava toimimaan koko kaupungissa. Matkalippujen hinnat on pidettävä kohtuullisina ja samansuuruisina Espoon sisällä.

Ajamme maksutonta varhaiskasvatusta espoolaislapsille ja puolustamme lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Jokaiselle espoolaislapselle on tarjottava maailman parasta opetusta lähikoulussa. Ongelmarakennukset, koulut ja päiväkodit on korjattava.

Seniorit ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. Kotihoito tarvitsee lisää resursseja ja omaishoitajat tukea jaksamiselleen. Terveydenhuoltojärjestelmä on pidettävä tasa-arvoisena.

Tämä edellyttää tasapainossa olevaa taloutta. Demarit eivät leikkaa palveluista tai investoinneista. Tarpeen vaatiessa on oltava rohkeutta nostaa kunnallisveroprosenttia ja käyttää kaupungin rahastojen tuottoja.

Martti Hellström
tiedottaja
045 111 8156