Ovalan kuulumisia 6.3.

Olemme tehneet hartiavoimin töitä Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa viime vuodesta asti, jotta vaalilupauksemme mukaisesti saisimme koulut ja lukiot sekä päiväkodit kuntoon; lapsille, nuorille ja koulu- ja päiväkotihenkilöstölle terveelliset ja turvalliset tilat ja oppimisympäristöt sekä Matinkylään oman, uuden ja riittävän suuren suomenkielisen lukion, sille jo edellisellä valtuustokaudella varatulle Tynnyripuiston tontille.

Eilen 6.3 kova työ palkittiin ja me Ovalan demarit saimme tämän työn tuloksena, koko lautakunnan yksimielisenä päätöksenä Espoon Matinkylään sinne kauan kaivatun Meri-Matin/Matinkylän uuden suomenkielisen lukion. Demarit saivat siis Matinkylän lukiota koskevan päätösesityksensä sellaisenaan läpi ja kirjattua lautakunnan yksimielisesti hyväksymänä päätöksenä, mikä oli ensiarvoisen tärkeää.

Lisäksi saimme puolustettua erityisopetusta: lakkautusuhan alla oleva Merisaappaan erityiskoulu saa jatkaa edelleen ansiokasta toimintaansa Espoonlahdessa, kuten tähänkin asti, ja turvaamme näin sekä koulun erityisosaamisen että tuemme erittäin haastavissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten opiskelua ja ehkäisemme heidän syrjäytymistään.

Lautakunta hyväksyi lisäksi yksimielisesti Pohjois-Espoon pienten kyläkoulujen, Nuuksion ja Pakankylän, toiminnan turvaamisen ja jatkamisen, päätimme lisätä useita peruskorjauksia tarvitsevia kouluja investointiohjelmaan sekä pyysimme lisäselvityksiä ja kustannusvertailuita useista kohteista.

Ohessa tiedote kaikista päätöksistämme ja alla vielä yhteenveto tästä ehkä koko valtuustokauden 2017-2021 isoimmasta ja merkittävimmästä päätösasiasta ja kokonaisuudesta: Espoon koulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelmasta vuosille 2018-2027. Tämän päätöskokouksen jälkeen asia siirtyy Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuustoon käsittelyyn, koska päätöksillämme on taloudellisia vaikutuksia ja niiden toteuttaminen edellyttää lisäinvestointeja es. investointikattoa avaamalla.

Tiivistelmä:

Suomenkielisten koulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelma ja palveluverkko

Lautakunta käsitteli Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmaa 2018–2027.

Lautakunta ei hyväksy ryhmäkokojen kasvattamista tai opettaja-oppilassuhdelukujen muutoksia. Yhtenäiskoulujen luomisessa lautakunta haluaa huomioida myös alueen muiden alakoulujen oppilaiden tasavertaisen mahdollisuuden jatkaa koulunkäyntiä alueen yhtenäiskoulun yläluokilla.

Lautakunta päätti suunnitelmaan seuraavat muutokset:

Meri-Matin/Matinkylän uusi, riittävän suuri lukio, rakennetaan omalle tontille (Tynnyripuisto), jo valtuuston kertaalleen hyväksymän päätöksen mukaan, jo tehtyä hankesuunnitelmaa päivittämällä. Lisätään tarvittava summa investointiohjelmaan. Matinkylän uuden lukion toiminta käynnistyy viimeistään v. 2022.

Pakankylän koulu jatkaa toimintaansa ja koululle turvataan tilat tarvittaessa tyyppikouluratkaisulla nykyisellä paikallaan.

Merisaappaan koulun toiminnan jatkaminen, kuten tähänkin asti.

Ruusutorpan koulun yhteyteen tuodaan siirtokelpoisia koulutiloja helpottamaan Leppävaaran alueen koulutilatarvetta. Montessoriopetus säilytetään Leppävaaran alueella. Itäisen Leppävaaraan tuotava siirtokoulu varmistaa Montessoriopetuksen säilymisen Ruusutorpan koululla.

Jousenkaaren koululle rakennetaan uusi pysyvä koulurakennus nykyisen purettavan koulun tilalle Talousarvion 2018 investointiohjelman mukaisesti siten, että se valmistuu vuonna 2021.

Niittykummun koulun peruskorjaus mukaan investointiohjelmaan.

Kalajärven koulun peruskorjaus mukaan investointiohjelmaan.

Nöykkiön koulun peruskorjaus mukaan investointiohjelmaan.

Jupperin koulun peruskorjausta aikaistetaan.

Lautakunta päätti jättää pöydälle seuraavat:

Hösmärinpuiston koulun toimintaa koskeva lakkauttamisesitys
Koulumäen koulun erityisopetusta koskeva lakkauttamisesitys
Viherlaakson yhtenäiskoulusta päättäminen
EIS Otaniemi ja Otaniemen suomenkielinen opetus

Lautakunta pyytää lisäselvityksiä seuraavista:

Lautakunta pyytää lisäselvityksiä EYL:n/Kauklahden lukion tilaratkaisuista sisältäen kustannusvertailut asian päättämistä varten seuraavassa kokouksessa.

Lautakunta pyytää lisäselvityksiä Olarin lukion ja Pohjois-Tapiolan lukion tilaratkaisuista ja Tietotien tiloista, erityisesti Olarin lukion ja Pohjois-Tapiolan lukion tilojen vuokraamisvaihtoehdosta Maarintieltä, SaaS-mallia hyödyntäen, asian päättämistä varten seuraavassa kokouksessa.

Kuitinmäen koulun (Tähtiniityn) peruskorjaukselle selvitetään ja esitetään vaihtoehtoinen malli siten, että yhtenäisen peruskoulun toiminta tapahtuu samalla tontilla, ent. yläkoulun yhteydessä, es. siirtokelpoisena tyyppikouluratkaisuna.

Selvitetään mahdollisuutta aikaistaa Perkkaanpuiston koulun rakentamista Itäisen Leppävaaran oppilasmäärien nopea kasvu huomioiden.

Ennen lopullista päätöksentekoa Lintumetsän yhtenäiskoulusuunnitelman rinnalle tehdään vaihtoehtoinen suunnitelma siitä, että Lintumetsän yläkouluun otetaan alueen muita yläkouluoppilaita alueen pidempiaikaisten ala- ja yläkoulupaikkatarpeiden pohjalta.

Leppävaaran lukion urheilulukiohanke ja terveellinen oppimisympäristö huomioidaan uusissa tilaratkaisuissa. Leppävaaran lukion tilasta pyydetään kuntokartoitus, ja tarpeen mukaan sen korjausaikataulua voidaan aikaistaa.

Mika-Erik Walls
m-e.walls@hotmail.fi
p.0400 511 417

Kokouksen virallinen tiedote:
https://www.sttinfo.fi/tiedote/espoon-opetus–ja-varhaiskasvatuslautakunnan-paatoksia-632018?publisherId=3385&releaseId=66673858