Vappu

Tapiolan Demarit järjestää vappuhulinaa Tapiolassa, Heikintorin edustalla.

Vappupuheen pitää kansanedustaja, Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Maria Guzenina (SDP).

Tule juhlistamaan työläisten ja ylioppilaiden perinteistä kevätjuhlaa.

Kuumaa Votkinsin makkaraa, punaisia ilmapalloja jne.

VappuTapiola

Espoon demarit vaativat kaupungilta suurempaa panostusta työttömyyteen

Espoon sosialidemokraatit vaativat Espoon kaupunkia panostamaan enemmän työpaikkojen luomiseen ja työllisyyden hoitoon Espoossa.  Työttömyys ja -pitkäaikaistyöttömyys ovat kääntyneet Espoossa voimakkaaseen kasvuun vuodesta 2013 alkaen.

On käsittämätöntä, että työllisyysasiat eivät edelleenkään näy kaupungin strategiassa. On häpeällistä, että Espoossa työllisyyden hoitoon on käytössä noin 28 henkilötyövuotta, kun vastaava luku esimerkiksi Vantaalla on noin 90.

Espoossa on tartuttu hyvin nuorten työttömyyteen perustamalla esimerkiksi  Vamos-hanke ja Ohjaamo alle 30 -vuotiaille  yhden luukun palveluksi, mutta nyt on panostettava entistä enemmän kaikkien kuntalaisten työttömyyden hoitoon.

Työttömyys tulee kasvamaan edelleenkin ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa.  Tähän ryhmään kuuluu mm. tosiasiallisesti työkyvyttömiä, maahanmuuttajia ja akateemisia työttömiä. Erityisesti korkeakoulutettujen työttömien määrä kasvaa Espoossa etenkin suurten ict- ja teknologia-alan yritysten irtisanomisten myötä. Viimeksi verkkojätti Nokia ilmoitti aloittavansa muutosohjelman, joka pahimmillaan tietää noin 650 nokialaiselle töiden loppumista Espoossa.

Työttömyyden pitkittyessä ihminen putoaa työmarkkinatuen piiriin. Taloudelliset haasteet aiheuttavat stressiä ja alentavat toimintakykyä.  Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset kaupungille ovat miljoonaluokkaa kun  pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta osa siirtyy kotikunnan maksettavaksi ns. sakkomaksuna  ja usein myös kunnan maksamaan toimeentulotukea tarvitaan tulojen romahtaessa.

Espoon sosialidemokraatit vaativat Espoon kaupunkia aloittamaan tiiviin yhteistyön Nokia –yhtiön kanssa, jotta irtisanottaville löydetään sopiva tukimuoto.

“Odotamme kaupungilta myös päivitettyä työllisyysstrategiaa ja kaikkien toimialojen tulisi osallistua sen tekemiseen ja toteuttamiseen”, Vainikainen sanoo.

Espoon on panostettava paljon nykyistä  enemmän uusien työllisyyspalveluiden kehittämiseen kaikki ikäryhmät huomioiden ja  kehitettävä yhteistyötä TE-palveluiden sekä espoolaisten yritysten kanssa. Yksilöllinen ja ammattitaitoinen tuki uuden uran löytymiseksi on tarpeen myös aikuisille työttömyyden pitkittyessä. Tämä vaatii lisää osaavaa henkilökuntaa työllisyyspalveluihin.

Lisätietoja:

Espoon sosialidemokraatit,
Puheenjohtaja Joni Vainikainen
joni.m.vainikainen@gmail.com