Laadukkaat peruspalvelut  turvattava kasvavan Espoon asukkaiden tarpeiden mukaisesti

 

Lasten terveys etusijalla – investoinnit oltava etupainotteisia 

Espoon valtuusto teki 12.9. kokouksessaan arvoiltaan tylyjä ratkaisuja. Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Keskustan ja Rkp:n tuella valtuusto torjui Vihreiden, Sosiaalidemokraattien, Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien esityksen maltillisesta veronkorotuksesta asukkaille tärkeiden palvelujen turvaamiseksi. Samoin valtuusto torjui esityksen lisätä investointirahaston varojen käyttöä sisäilmaongelmaisten koulujen korjauksiin sekä oppilasmäärän kasvun kannalta välttämättömien mutta lykättyjen kouluinvestointien aikaistamiseen.

Jo 3000 oppilasta on väistötiloissa koulujen sisäilmaongelmien vuoksi. Koulut ja päiväkodit on laitettava kuntoon, jottei lapsille ja henkilöstölle aiheudu sairastumisen vaaraa. Korjausten viivyttäminen johtaa kalliisiin hätäväistöihin ja merkittäviin lisäkustannuksiin. 

Laadukkaat peruspalvelut on jatkossakin turvattava kasvavan kaupungin asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Koulujen oppilasmäärä kasvaa vuosittain noin 800:lla. Yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa keskimäärin 1000:lla joka vuosi. Palvelutarve kasvaa niin päivähoidossa, varhaiskasvatuksessa, koulutoimessa kuin vanhusten hoidossakin. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu näkyy kasvavina toimeentulotukikuluina.

Valtuuston enemmistö ei valitettavasti antanut arvoa asiantuntijalautakuntien arvioille todellisista menotarpeista, vaan hyväksyi budjettikehyksen useita miljoonia arvioitua tarvetta pienempänä. Tämä johtaa mitä todennäköisimmin opetusryhmien kasvuun sekä lasten kotihoidontuen Espoo-lisän leikkaukseen tai subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen.

Veronkorotuksella olisimme myös halunneet hillitä kaupungin velanottoa. Kun kunnallisveroprosenttiin ei haluttu koskea, jätettiin keskeinen tulopohjan kasvattamiskeino käyttämättä ilmeisestä rahoitusvajeesta huolimatta. Se horjuttaa yhteisesti hyväksyttyä tavoitetta tasapainottaa taloutta ja hillitä velkamäärän kasvua.

Nyt tarvitaan entistä tehokkaampia työllisyystoimia sekä uskallusta toteuttaa investointiohjelmaa etupainotteisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on voitava tarpeen vaatiessa lykätä joitain tiehankkeita koulukorjausten aikaistamiseksi. Vaikeatkin asiat on tuotava avoimesti neuvottelupöytään, jotta pystymme tekemään asukkaiden kannalta mahdollisimman hyviä ja kestäviä päätöksiä tiukasta taloustilanteesta huolimatta.

Inka Hopsu, valtuustoryhmän pj. (vihr.)
Martti Hellström, valtuustoryhmän pj. (sd)
Kari Uotila, valtuustoryhmän pj. (vas)
Antero Laukkanen, valtuustoryhmän pj. (kd)

mediatiedote

Espoon demarit julkaisivat ensimmäiset kunnallisvaaliehdokkaansa

Espoon sosialidemokraatit julkaisivat ensimmäiset kunnallisvaaliehdokkaansa

Espoon sosialidemokraatit kokoontuivat lauantaina 17.9 vaalistarttiin. Työväen akatemiassa julkaistiin lista ensimmäisistä Espoon Demareiden ehdokkaista kunnallisvaaleissa 2017.  – Tämä on vasta alkusoittoa. Tulemme vaaleihin täydellä tarmolla ja täydellä 112 ehdokkaan listalla, lupaa kunnallisjärjestön puheenjohtaja Joni Vainikainen

Listalla on tällä hetkellä 36 nais- ja 39 miesehdokasta kattavasti eri puolilta Espoota. Ehdokkaiden tausta ja ammattirakenne on monipuolinen, aakkosjärjestyksessä asiakkuuspäälliköstä aina ympäristökemistiin. Mukana on niin opiskelijoita kuin eläkeläisiä.
Demareiden ääniharavana useissa vaaleissa toiminut kansanedustaja Maria Guzenina on hänkin listalla. Maria on tyytyväinen vaalityötä starttaaviin ehdokkaisiin. – Olen ollut aktiivinen hyvien ehdokkaiden haalimisessa. Meillä on poliittisessa päätöksenteossa mukana laaja kirjo eri alojen osaajia, jotka ymmärtävät yhteiskunnan rakenteita ja haluavat edistää omalla panoksellaan yhteisen Suomen vastuullista rakentamista. Tämä on tärkein syy sille, että meillä on elinvoimainen kansanliike, joka nauttii ihmisten laajaa luottamusta. Elinvoimaisen kansanliikkeeseen kuuluu myös ovien pitäminen auki uusille päättäjille, jotka vahvistavat joukkovoimaamme entisestään. Olen ylpeä kaikista ensimmäistä kertaa vaaleihin osallistuvista ehdokkaistamme.

Espoon demareiden valtuustoryhmästä suurin osa asettuu ehdolle myös tulevissa vaaleissa. Nykyisestä valtuustoryhmästä kuusi varsinaista ja kahdeksan varajäsentä on jo täyttänyt ehdokassuostumuslomakkeen. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Hellström pitää tätä hienona näyttönä ryhmän sitoutuneisuudesta. – Vuonna 2012 valittu demarien valtuustoryhmä on pitänyt muun muassa lapsiperheiden, vanhusten ja vammaisten puolia pian neljä vuotta. Tuloksia on saatu aikaan kovalla työllä ja hyvällä yhteistyöllä muiden vähempiosaisista vastuuta ottaneiden puolueiden kanssa.  Iso kiitos ryhmän puolesta kahdelle aikaisemmalle ryhmänjohtajalle Markulle ja Marialle.

Maria Guzeninalla on takana jo kolmet kunnallisvaalit, mutta väsymystä ei ole havaittavissa – Muistan elävästi ensimmäiset kuntavaalini vuonna 2004. Olen edelleen yhtä innoissani kuntapoliittisesta vaikuttamisesta. Valtuustossa päätetään hyvin konkreettisista, ihmisten hyvinvoinnin ja elämän sujuvuuden kannalta tärkeitä asioita. Kokemuksesta voin sanoa, että uutteralla työllä valtuustossa saa myös tuloksia aikaan.

Espoon sosialidemokraattien kunnallisvaaliehdokkaat 17.9.2016:

Aarnio Antti
Aarniolehto-Kotilainen Sirpa
Abdirahman Ali
Abdi Abdifitah
Aitola Minna
Bazoulev Ivan
Birzoi Naser
Falkstedt Katja
Guzenina Maria
Haapajärvi Henrik
Haapsaari Helena
Habiba Ali
Heinänen Anu
Helander Mika
Helle Anu
Hellström Martti
Hentunen Mika
Hirvelä Ilkka
Hovi Hanne
Huhtala Arto
Hurskainen Kai
Hyytiä-Hallenberg Sirpa
Ihonen Miika
Juselius Johanna
Kalhori Veronica
Kallio Satu
Karjalainen Kari
Karlsson Aira
Kerola Hannele
Kivekäs Liisa
Klar-Kristola Harriet
Kopra Ville
Kuusela Pirkko
Lahti Jukka
Lahti Minna
Lahtinen Seppo
Lassila Marita
Lehtonen Sami
Lehtikangas Heidi
Leivonen Heikki
Liljelund John
Lindroos Kristiina
Lumme Jasminiitta
Mikkilä Iiris
Muzaffarjon Khudoikulov
Nordström Toni
Norrman Ralf
Nummelin Mikko
Nurmi Ville
Nurminen-Hämäläinen Satu
Näätsaari Ari
Outinen Maria
Parisaari Ilari
Paukku Ari
Pentikäinen Aulikki
Rahkonen Jarkko
Rastimo Kaisa
Rönnberg Anneli
Saikkonen Heini
Seppola Rauni
Sistonen Markku
Pekka Simpura
Suntio Hannu
Tapanainen Mauri
Tavio Tiina
Uusitalo Reino
Vainikainen Joni
Viitasalo Matti
Vilske Jukka
Vuori Merja
Värmälä Johanna
Walls Mika-Erik
Wenman Mikaela

14409616_10153888498133457_3708683538942160542_o

Espoon demarit haastavat kaupunginhallituksen kehys- ja veroprosenttiesityksen

MEDIATIEDOITE

Espoon demarit haastavat kaupunginhallituksen kehys- ja veroprosenttiesityksen

Espoon kokoomus apupuolueineen jyräsi kaupunginhallituksessa 5.9. demarien ja vihreiden kaupungin taloudenhoidon ja palvelujen kannalta vastuulliset esitykset. Demarit hakevat revanssia ensi maanantain 12.9 valtuustossa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen Espoon vuoden 2017 talousarvioksi ja kehykseksi, joka annettiin vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi. 

– Kehys on liian tiukkaa, toteaa valtuuston puheenjohtaja Maria Guzenina. Tulopohjaa on vahvistettava, jotta pystymme rahoittamaan lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten palvelujen tason.  

 Budjetin suunnittelun pohjaksi hyväksytty kehys ei ota riittävästi huomioon Espoon väestönkasvua ja espoolaisten ikääntymistä.  Espoon väestömäärä kasvaa yli 4000:lla joka vuosi. Yli 60-vuotiaiden keskimäärin 1000:lla joka vuosi. Käytännössä edessä olisi leikkauksia. Kaupunginhallituksen esittämä keino toimintojen tehostaminen ei turvaa palveluita.

 –  Velkaantumisen taittamisen ja käyttötalouden menojen tasapainottamiseksi tarvitaan esimerkiksi tulopohjan vahvistamista, kertoo kaupunginhallituksen jäsen Liisa Kivekäs.  

Sosialidemokraatit esittävätkin, että valtuusto päättää 12.9.2017 esitettyjen palvelujen leikkausten sijasta palvelujen lisäämistä ja kehittämistä väestön kasvavan palvelutarpeen edellyttämällä tavalla. Välttämätöntä palvelujen lisäämistarvetta on päivähoidossa, varhaiskasvatuksessa, koulutoimessa sekä erityisesti Espoon ikääntyneemmän väestönosan ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden määrän kasvun johdosta sosiaali- ja terveydenhoidossa. 

 – Jo 3000 oppilasta on väistötiloissa koulujen sisäilmaongelmien vuoksi. Epärealistinen investointikatto lykkää välttämättömiä korjauksia ja uudisrakentamista, huokailee ryhmän puheenjohtaja Martti Hellström. Useita miljoonia alle asiantuntijalautakuntien arvioidun menotarpeen jäänyt kehys johtaa mm. opetusryhmien kasvuun ja leikkauksiin paljon tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestelyihin. 

 Demarit vaativat, että koulu- ja päiväkotikiinteistöjen uusimista ja peruskorjauksia ei saa viivyttää. Lapsille ja henkilöstölle ei saa aiheuttaa sairastumisen vaaraa.

 samaan aikaan kun palvelujen tarve kasvaa, myös Espoossa työttömyys kasvaa ja verotulot vähenevät. Vuosien 2017-2019 kunnallisveron tuotto tulee pienentymään myös kilpailukykysopimuksen vuoksi. Demarit hakevatkin nyt ratkaisua, jolla budjetin tulopuoli tasapainotetaan.  Asiakasmaksujen korostus ja maankäytön tulojen lisääminen eivät riitä.

–  Rahastojen tuottoja on nyt otettava rohkeasti käyttöön, vaatii myös ryhmän veroasiantuntija Hannele Kerola.

 Espoolla on ”Peruspalveluiden ja maanhankinnan investointirahasto”, jonka oma pääoma oli vuoden 2016 alkaessa noin 492, 3 miljoonaa euroa.  Rahaston tuottoa voidaan sääntöjen mukaan suunnata investointeihin ja näin nopeuttaa välttämättömiä koulukorjauksia. Rahaston ylijäämä on kasvanut suureksi, koska rahaston vuotuiset kymmenien miljoonien eurojen tuotot on lisätty aina edellisten vuosien ylijäämään.

–  Demarit ehdottavatkin edellisten tilikausien ylijäämän käyttöä peruspalveluinvestointien rahoittamiseen ja näin vapautuvien investointien rahoittamiseen talousarviossa esitettyjen varojen siirtämistä riittävän suuruisena määränä kasvavan palvelutarpeen rahoitukseen, kertoo pitkäaikainen demarivaikuttaja Veikko Simpanen. 

 Demarit ovat myös tässä tilanteessa valmiit verokorotuksiin. 0,25 % toisi 15 miljoonaa lisää rahaa. 0,5 %:n korotus toisi jo 30 miljoonaa.

 

LISÄTIETOJA  

Martti Hellström
Valtuustoryhmän puheenjohtaja ja tiedottaja
045 111 8156

Maria Guzenina
Espoon valtuuston puheenjohtaja
050 5122282

mediatiedoite

Espoo-päivän kylätapahtuma Matinkylässä

13076974_10154231756737958_3135355406207021421_n

Espoo-päivä on yksi parhaista päivistä olla espoolainen!

Vaihtoehtoviikonloppu ry. järjestää ihka ensimmäistä kertaa lauantaina 27.8.2016 klo 10-21 kylätapahtuman Matinkylän Tynnyripuistossa (Puntaritie)

Tarjolla ruokaa,  elävää musiikkia… ja demareita!

Demareiden teltalta voit bongata mm. kansanedustaja Maria Guzeninan. Tervetuloa!

Tapahtuma on ilmainen.

Espoo-päivänä paljon muutakin ohjelmaa, johon voit tutustua esimerkiksi Ison Omenan uudella hienolla palvelutorilla.

Lisätietoa Espoo-päivästä: www.espoopaiva.fi

Ja lisätietoa Tynnytipuiston  tapahtumasta esimerkiksi Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/124189028028537/