DeJuna lauantaina 19.11.2016

dejuna-1030x269

DeJuna tuo Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren kestävästi junalla Espoon kautta Kirkkonummelle.

Juna pysähtyy Leppävaarassa sekä Espoon Keskustassa joissa vastassa Espoon Demarit. Tervetuloa mukaan!

Budjettineuvottelut

budjettineuvottelut

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä esitteli oman talousarvoesityksensä viikko sitten. Poliittisten ryhmien väliset budjettineuvottelut alkavat ensi viikolla perjantaina 18.11.
Espoo-konsernin talous on tiukoilla. Valtavien investointien vuoksi kaupungin lainakanta kasvaa lähivuosina satoja miljoonia. Nämä lainat on maksettava joskus takaisin. Siihen varautuminen näkyy nyt ylitiukkoina menoleikkauksina.
— Harmittaa vietävästi, että kokoomus ja sen apupuolueet eivät hyväksyneet demarien ja vihreiden esityksiä veroprosentin korotuksesta ja rahastojen tuottojen käytöstä, huokaisee demarien ryhmän puheenjohtaja Martti Hellström. Pelkästään puolen prosenttiyksikön veronkorotus olisi riittänyt kuittaamaan ennusteiden mukaisen 33 miljoonan euron pudotuksen ansiotuloveroihin.

Kokoomus on valmis leikkaamaan palvelutasoa niin perheiltä, vanhuksilta kuin vammaisiltakin. Demarit eivät hyväksy Kokoomuksen ajamaa terveyskeskusmaksujen korotusta. Demarit eivät myöskään hyväksy sitä, että ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat vanhukset pakotetaan asumaan kotonaan. Opetuksen ja päivähoidon noin kahdeksan miljoonan esitettyjä leikkauksia demarit pitävät vastuuttomina.
Demarit ovat valmistelleet muutosesityksiä, joilla halutaan mm. turvata heikompiosaisille espoolaisille ihmisarvon mukaiset sosiaali- ja terveyspuolen palvelut.
— Terveyskeskusmaksut on poistettava, vaatii sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Johanna Värmälä. Vanhusten palveluissa ei saa vähentää työntekijämäärää. Pitkäaikaishoidossa henkilöstö-mitoituksen tulee olla 0,7 – ja mitoituksen tulee koskea myös ostopalveluita.

Työttömyyttä — ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä — on aktiivisesti vähennettävä. Mallia voi ottaa Vantaasta, jossa tässä on onnistuttu hienosti satsaamalla työllistämispalveluihin.

Myös sivistystoimen määrärahoihin haetaan lisäystä. Demarit vaativat mm., että koulumenoista ei leikata eikä opetusryhmiä kasvateta. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen opintoihin on satsattava. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on säilytettävä.
— Esitämme myös määrärahoja hankkeille, jotka tukevat lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastetoimintaa sekä terveysliikuntaa, kertoo liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Antti Aarnio. Jokaiselle nuorelle on taattava vähintään yksi ilmainen harrastus. Uimahallit tulisi avata
ilmaisiksi kaikille alle 16- vuotiaille. Tänä vuonna haluaisimme priorisoida avustuksissa nuorisopalveluita.

Espoon investointiohjelmaa on nopeutettava kiireellisten hankkeiden osalta.
— Kouluhankkeisiin, sekä uudisrakentamiseen että korjauksiin tarvitaan reilusti lisää rahaa, vaatii kaupunginhallituksen varajäsen Jukka Vilske. Oppilasmäärä kasvaa peruskouluissa ja lukioissa noin 770:lla joka vuosi. Se vastaa 13 uuden koulun tarvetta kymmenen seuraavan vuoden aikana. Mm. Karhusuon kouluhanketta on aiennettava.

Kohtuuhintaisia asuntoja tulee rakentaa lisää erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän. Espoon Asuntojen vuosittaista uudisrakentamista kannattaisi lisätä kolmanneksella. Kaikki Espoon alueet tulisi saada vesihuollon piiriin.

Espoon tulee jatkossa pitää parempaa huolta omaisuudestaan ja ympäristöstä. On varattava rahaa esteettömyyskorjauksiin. Julkisten rakennusten huolto- ja kunnossapito täytyy saada kuntoon. Valvontaa on tehostettava.
— Ympäristöongelmien ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan uusi ympäristötarkastajan vakanssi, kertoo kunnallisjärjestön puheenjohtaja Joni Vainikainen. Joukkoliikennettä on tuettava suuremmalla kuntaosuudella niin, että koko Espoo mahtuu tulevaan kaarimalliin.

Espoon demarit lähtevät sosiaalipalvelujen ja koulutuksen kehittäjinä budjettineuvotteluihin positiivisin mielin:
— Me haluamme, että Espoo on jatkossakin houkutteleva, turvallinen ja viihtyisä kaikkien espoolaisten kaupunki, Hellström tiivistää. Tämä vaatii investointeja muuhunkin kuin tekniseen infraan. Peruspalveluista ei tule tinkiä ja talous on pidettävä silti tasapainossa. Tämä on mahdollista purkamalla rahastoihin kertynyttä 140 miljoonan euron tuottoa.
Demarit uskovat saavansa asukkaille tärkeille palvelusten parannuksille tukea muilta ryhmiltä.

Lisätietoja:
Martti Hellström
valtuustoryhmän puheenjohtaja

EU ja USA – ystäviä vielä USA:n presidentinvaalien jälkeen?

jenkit
EU ja USA – ystäviä vielä USA:n presidentinvaalien jälkeen?

Miten presidentinvalinta vaikuttaa EU-USA -yhteistyöhön? Miten TTIP, Nato, muu yhteistyö sujuu? Muuttuuko Suomen USA suhde?

Verkkoseminaarissa keskustelijoina ovat europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, toimitusjohtaja Kristiina Helenius ja EU:n alueiden komitean jäsenen, rehtori Anne Karjalainen.

Tervetuloa ke 23.11.2016 klo 17 – 18

seuraamaan verkkoseminaaria hyvässä seurassa ja sen jälkeen vaihtamaan sen herättämiä ajatuksia. Kahvitarjoilu.

Paikka:  Entressen kirjasto, Sininen huone Osoite:  Siltakatu 11, Espoonkeskus

Järjestäjät: TSL:n Espoon ja Kauniaisten opintojärjestö sekä Keski-Espoon sosialidemokraatit

semma

Uusin Valdemari ilmestynyt!

valde6

ESPOON valtuuston demariryhmä on vahvistanyt jo yli  kolmen vuoden ajan valtuustoryhmän tiedotustoimintaa nettilehti Valdemarilla. Nettilehden idea on otettu hyvin vastaan. Yhteensä  kaikkia ilmestyneitä numeroita on yli 15 000 kertaa!

Valdemarissa on  julkaistu  yli  400  juttua. Jokaisessa numerossa esitellään valtuustoryhmän ja valtuuston kokouksen demareille tärkeitä asioita. Kun  uusi numero ilmestyy, vanhemmat jutut siirtyvät arkistoon.  Jos jokin vanha juttu kiinnostaa, sen saa päätoimittajalta.
Syyskuun numeron juttujen otsikoita ovat:
 • Pääkirjoitus: Budjettineuvottelujen alla
 • Syyskuun valtuuston kokous
 • Mediatiedote: Espoon demarit haastavat kaupunginhallituksen kehys- ja veroprosenttiesityksen
 • Pitääkö virkamiehen vastata?
 • Leena Luhtanen ja Espoon teatteritalo
 • Mediatiedote: Laadukkaat peruspalvelut turvattava
 • Veikko Simpanen: Hallituspuolueiden valtuutetut leikkauslinjalla Espoossa
 • Veikko Simpanen: Pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen
 • Valtuustokausi jatkuu
 • Demarisyksyn ohjelmaa
 • Ensimmäiset demariehdokkaat
Valdemari nro 6/16 löytyy tästä linkistä:

Laadukkaat peruspalvelut  turvattava kasvavan Espoon asukkaiden tarpeiden mukaisesti

 

Lasten terveys etusijalla – investoinnit oltava etupainotteisia 

Espoon valtuusto teki 12.9. kokouksessaan arvoiltaan tylyjä ratkaisuja. Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Keskustan ja Rkp:n tuella valtuusto torjui Vihreiden, Sosiaalidemokraattien, Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien esityksen maltillisesta veronkorotuksesta asukkaille tärkeiden palvelujen turvaamiseksi. Samoin valtuusto torjui esityksen lisätä investointirahaston varojen käyttöä sisäilmaongelmaisten koulujen korjauksiin sekä oppilasmäärän kasvun kannalta välttämättömien mutta lykättyjen kouluinvestointien aikaistamiseen.

Jo 3000 oppilasta on väistötiloissa koulujen sisäilmaongelmien vuoksi. Koulut ja päiväkodit on laitettava kuntoon, jottei lapsille ja henkilöstölle aiheudu sairastumisen vaaraa. Korjausten viivyttäminen johtaa kalliisiin hätäväistöihin ja merkittäviin lisäkustannuksiin. 

Laadukkaat peruspalvelut on jatkossakin turvattava kasvavan kaupungin asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Koulujen oppilasmäärä kasvaa vuosittain noin 800:lla. Yli 60-vuotiaiden määrä kasvaa keskimäärin 1000:lla joka vuosi. Palvelutarve kasvaa niin päivähoidossa, varhaiskasvatuksessa, koulutoimessa kuin vanhusten hoidossakin. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu näkyy kasvavina toimeentulotukikuluina.

Valtuuston enemmistö ei valitettavasti antanut arvoa asiantuntijalautakuntien arvioille todellisista menotarpeista, vaan hyväksyi budjettikehyksen useita miljoonia arvioitua tarvetta pienempänä. Tämä johtaa mitä todennäköisimmin opetusryhmien kasvuun sekä lasten kotihoidontuen Espoo-lisän leikkaukseen tai subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen.

Veronkorotuksella olisimme myös halunneet hillitä kaupungin velanottoa. Kun kunnallisveroprosenttiin ei haluttu koskea, jätettiin keskeinen tulopohjan kasvattamiskeino käyttämättä ilmeisestä rahoitusvajeesta huolimatta. Se horjuttaa yhteisesti hyväksyttyä tavoitetta tasapainottaa taloutta ja hillitä velkamäärän kasvua.

Nyt tarvitaan entistä tehokkaampia työllisyystoimia sekä uskallusta toteuttaa investointiohjelmaa etupainotteisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on voitava tarpeen vaatiessa lykätä joitain tiehankkeita koulukorjausten aikaistamiseksi. Vaikeatkin asiat on tuotava avoimesti neuvottelupöytään, jotta pystymme tekemään asukkaiden kannalta mahdollisimman hyviä ja kestäviä päätöksiä tiukasta taloustilanteesta huolimatta.

Inka Hopsu, valtuustoryhmän pj. (vihr.)
Martti Hellström, valtuustoryhmän pj. (sd)
Kari Uotila, valtuustoryhmän pj. (vas)
Antero Laukkanen, valtuustoryhmän pj. (kd)

mediatiedote