Vaalitoimijaksi kunnallisvaaleihin?

Kuntavaaleihin tarvitaan vaalivirkailijiota eri toimiin (puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jäseniä sekä varajäseniä) vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin.

Vaalilautakuntien jäsenet huolehtivat äänestyspäivinä äänestyksen toteuttamisesta, sekä ennakkoäänestyksestä, kotiäänestyksistä sekä äänten laskusta.

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 9.4.2017.

Nyt haetaan toimitsijoita vaalilautakuntiin eri tehtäviin.

Huom! Tehtävistä maksetaan  tehtävää vastaava palkkio.
Palkkioista menee 30% ’luottamushenkilömaksuna’  Espoon Demareille.

Toimiaksesi vaalilautakunnassa tai toimikunnassa sinun ei tarvitse olla demareiden jäsen eikä Suomen kansalainen, mutta  sinun täytyy kuitenkin olla 18 -vuotta täyttänyt sekä kirjoilla Espoossa.


Vaalilautakuntapalkkioista:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio on 300 € ja jäsenen palkkio 200 € kokoukselta. Vaalipäivänä ja kunnallisvaaleissa lisäksi äänten tarkastuslaskennan toimittamispäivänä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio on 500 € ja jäsenen palkkio 300 €. 

Vaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio on 200 € ja jäsenen palkkio 150 € järjestäytymiskokouksesta. Vaalipäivänä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio on 420 € ja vaalilautakunnan jäsenen palkkio 290 €. Lisäksi vaalipäivänä vaalilautakunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan äänten laskennasta 130 €. 

Laitosäänestystä toimittavan vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio on 420 € ja jäsenen palkkio 250 € toimituspäivältä. 

Kotiäänestystä toimittavan vaalitoimitsijan palkkio on 370 € ja kotiäänestyksen vaalitodistajana toimivan vaalitoimitsijan palkkio 200 € toimituspäivältä. 

(http://www.espoo.fi/download/noname/%7BD3DE0091-BAEF-408A-925A-9FC661B2EE41%7D/32197 7 § )