Espoon demareilta  määräraha-aloite subventoimaan vanhusten ateriahintojen nousua

 
Espoon valtuustoryhmän jäsen Markku Sistonen on tehnyt määrä-raha-aloitteen: Toteutuessaan  se takaisi, että vuonna 2018 kaikille vanhuseläkkeellä ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville myönnettäisiin palveluseteli tai ruokaseteli hakemuksesta.
–  Näin voisimme subventoida valtuuston enemmistön päättämää ateriahintojen nousua ja mahdollistettaisiin terveellisen aterioinnin jatkuminen sekä lisääntyminen, Sistonen perustelee. Aloite tukee merkittävästi Espoon strategiaa vähentää vanhusten laitoshoitoa.
.
Tuomas Pöystiä siteeraten ”Vanhustenhoidossa olisi olennaista panostaa ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitoon merkittävästi nykyistä enemmän. Sillä vältetään laitoshoitoon siirtyminen tai ainakin lykätään sitä. Kaikki toimintakyvyn ylläpitoon tähtäävät toimet, kuten liikunnasta ja hyvästä ruokavaliosta huolehtiminen, tulevat halvemmaksi kuin laitoshoito”.
.
Lisätietoja:

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Hellström

Facebook_kuvapohja_2048x1444

Kenen haluaisit päättävän asioistasi?

verorahat

Kuinka suuret luokkakoot haluaisit?
Huolehditaanko vanhuksista riittävästi?

Ovatko Espoon pyörätiet kunnossa?
Onko Espoo esteetön? Entä toimiiko joukkoliikenne?

Onko Espoon talous kunnossa, ja ovatko päätökset läpinäkyviä?
Onko virkamiehillä liikaa valtaa?

Kenen haluaisit päättävän asioistasi?

Kunnallisvaalit 9.4.2017

Vaalitoimijaksi kunnallisvaaleihin?

Kuntavaaleihin tarvitaan vaalivirkailijiota eri toimiin (puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jäseniä sekä varajäseniä) vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin.

Vaalilautakuntien jäsenet huolehtivat äänestyspäivinä äänestyksen toteuttamisesta, sekä ennakkoäänestyksestä, kotiäänestyksistä sekä äänten laskusta.

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 9.4.2017.

Nyt haetaan toimitsijoita vaalilautakuntiin eri tehtäviin.

Huom! Tehtävistä maksetaan  tehtävää vastaava palkkio.
Palkkioista menee 30% ’luottamushenkilömaksuna’  Espoon Demareille.

Toimiaksesi vaalilautakunnassa tai toimikunnassa sinun ei tarvitse olla demareiden jäsen eikä Suomen kansalainen, mutta  sinun täytyy kuitenkin olla 18 -vuotta täyttänyt sekä kirjoilla Espoossa.


Vaalilautakuntapalkkioista:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio on 300 € ja jäsenen palkkio 200 € kokoukselta. Vaalipäivänä ja kunnallisvaaleissa lisäksi äänten tarkastuslaskennan toimittamispäivänä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio on 500 € ja jäsenen palkkio 300 €. 

Vaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio on 200 € ja jäsenen palkkio 150 € järjestäytymiskokouksesta. Vaalipäivänä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio on 420 € ja vaalilautakunnan jäsenen palkkio 290 €. Lisäksi vaalipäivänä vaalilautakunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan äänten laskennasta 130 €. 

Laitosäänestystä toimittavan vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkio on 420 € ja jäsenen palkkio 250 € toimituspäivältä. 

Kotiäänestystä toimittavan vaalitoimitsijan palkkio on 370 € ja kotiäänestyksen vaalitodistajana toimivan vaalitoimitsijan palkkio 200 € toimituspäivältä. 

(http://www.espoo.fi/download/noname/%7BD3DE0091-BAEF-408A-925A-9FC661B2EE41%7D/32197 7 § )