Ei korotuksia joukkoliikenteen lipunhintoihin

Espoon kaupunginhallitus päätyi yksimielisesti demareiden linjalle: ei korotuksia joukkoliikenteen lipunhintoihin

 
Espoon kaupunginhallitus vahvisti maanantain kokouksessaan Espoon konsernijaoston 28.8 tekemän päätöksen olla vaatimatta joukkoliikenteen lipunhintojen korotusta. Päätös sisältyy kaupunginhallituksen lausuntoon, jonka se antaa Helsingin seudun liikenteelle eli HSL:lle.
 
Kaupunginhallitus joutui ottamaan poikkeuksellisesti kantaa konsernijaoston näkemykseen olla korottamatta lipunhintoja, koska Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo oli tyytymätön konsernijaostossa äänestyksen jälkeen syntyneeseen päätökseen. Konsernijaosto päätti äänestyksen jälkeen kannattaa demareiden esitystä äänin 5-4. Espoon virkamiesten laatimassa pohjaesityksessä vaadittiin HSL:ää korottamaan joukkoliikenteen lipun hintoja ja samalla siirtämään metrosta aiheutuvia kustannuksia joukkoliikenteen käyttäjien maksettavaksi.
                                                                     
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muuttaa virkamiehen esitystä, jonka mukaan Espoo tavoittelisi lipunhintojen korotuksia vuodelle 2018. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti demareiden esityksen yhden vyöhykkeen Espooseen siirtymisen selvittämisestä. HSL:n aiemman päätöksen mukaan Espoon on tarkoitus siirtyä muun pääkaupunkiseudun mukana uuteen vyöhykemalliin 2018 alusta lukien. Vyöhykemalli jakaisi Espoon käytännössä kahteen eri hintaiseen vyöhykkeeseen. Demarit ei kannata joukkoliikenteen käyttäjiä eriarvoistavaa kahden vyöhykkeen Espoota.
 
– Lippujen hinnan korotus olisi ollut aivan väärä signaali tässä tilanteessa. Espoolaisten luottamusta joukkoliikenteeseen pitää näinä aikoina vahvistaa eikä heikentää. Länsimetron viivästyminen ja epäselvyys bussireittien jatkosta on koetellut jo pitkään ihmisten uskoa kaupungin kykyyn hoitaa joukkoliikenneasioita. Kun metro pian saadaan liikkeelle, espoolaisten totuttelu uusiin järjestelyihin tulee vaatimaan aikansa. Nyt pitää kannustaa ihmisiä joukkoliikenteen pariin. Samasta syystä on syytä aloittaa selvitys yhden vyöhykkeen Espoosta, toteaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja konsernijaoston puheenjohtaja Maria Guzenina.
 
Kaupunginhallituksen toinen demari Juri Aaltonen on myös tyytyväinen tehtyyn päätökseen.
 
– Viime viikolla valtuustossa hyväksytty Espoo tarina ja strategia lähtevät siitä, että Espoo on kestävän kehityksen esimerkkikaupunki. Joukkoliikenteen matkaosuuden kasvattaminen on tärkeä osa vastuullista kaupunkipolitiikkaa ja siksi joukkoliikenteen lippuhintojen pitää pysyä kohtuullisina, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Juri Aaltonen.
 
– Silläkin pitäisi olla jotain merkitystä, että aikoinaan metropäätöksen yhteydessä kirjattiin, että metron rakentamisen kustannukset eivät saa näkyä lippujen hinnoissa, toteaa Guzenina.
 
Lisätiedot:
 
Maria Guzenina, Espoon kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, konsernijaoston puheenjohtaja, puh. 050 512 2282
 
Juri Aaltonen, Espoon kaupunginhallituksen jäsen, puh. 040 553 8336

Espoossa palkattava lisää terveydenhoitajia


Terveydenhoitajia ei ole riittävästi Espoon neuvoloissa, kouluissa ja
opiskelupaikoissa, toteavat Espoon demarien sosiaali- ja
terveyslautakuntalaiset.  Tämä on valitettava tosiasia, jolla on
vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, toteaa Espoon
sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. vpj. Johanna Värmälä (sd.).

Espoon terveydenhoitajavaje on neuvoloiden osalta 1,5 terveydenhoitajaa,
koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa jopa 10 terveydenhoitajan verran.
Tilanne on siis erittäin vakava koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Tilannetta on parannettava viivytyksettä, demarit vaativat. He myös
muistuttavat, että uudistettu oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tuonut
tarvetta lisätä terveydenhoitajapalveluja kouluissa sekä
oppilaitoksissa. Terveydenhoitajan vastaanotolle on päästävä kyseisen
lain perusteella myös ilman ajanvarausta.

Lautakunnan 2. varapuheenjohtajan mukaan on harmittavaa, että demareiden
esitys perhe- ja sosiaalipalveluihin kohdennetusta määrärahasta ei
edennyt viime budjettineuvotteluissa. Se olisi mahdollistanut
terveydenhoitajien määrän lisäämisen. Vaikutamme edelleen asiaan,
vaikka me demarit emme ole budjettisovussa, toteaa Värmälä. – Myös
budjettisovussa olevien ryhmien tulisi osallistua tilanteen parantamiseen.
Lisäksi virkamiehillä on velvollisuus tuoda tarvittavat esitykset
luottamushenkilöiden päätettäväksi, toteaa lautakunnan jäsen Olli
Lehtonen (sd.).

Lisätietoja: Johanna Värmälä p. 050 592 7619

Erityisoppilaiden koulukuljetusten turvallisuus ja laatu taattava Espoossa välittömästi !

Espoon demarien valtuustoryhmä vaatii:

Espoon koulujen lukuvuosi on alkanut luokattomasti koulukuljetusten osalta. Koulukuljetuksista on tehty useita reklamaatioita, vaikka koulua on käyty vasta muutama päivä. Koulukyytien on tultava sovittuun aikaan. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ei missään olosuhteissa saada jättää kotipihoille oman onnensa nojaan ilman saattajaa.

Espoon Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja, Mika-Erik Walls on saanut parin viikon aikana erittäin paljon huolestuneiden vanhempien yhteydenottoja.
– Taksikuljetusten laatu ja turvallisuus on ykkösasia; varsinkin erityisen tuen tarpeessa olevien ja vammaisten – siitä ei saa säästää missään olosuhteissa laadun kustannuksella.

Espoon demarien valtuustoryhmä vaatii, että koulukuljetusten turvallisuus on taattava. Kuljetukset on hoidettava joka päivä niin, ettei lasten, nuorten tai aikuistenkaan turvallisuus vaarannu eikä turvallisuudentunne järky. Pahoittelut eivät riitä. Toimintaa harjoittavalla yrityksellä on nyt näytön paikka. Kaupungin on seurattava tarkasti tilannetta. Hankintatoimen ja Espoon logistiikan on ryhdyttävä välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi. On uskallettava kysyä, tehtiinkö virhe, kun koulukuljetukset kilpailutettiin alueellisesti eikä kuljetustyyppiin perustuen. Aikaisemmin erityistä huolenpitoa vaativien lasten kuljetukset kilpailutettiin erikseen. Näin turvattiin henkilökunnalta vaadittava erityisosaaminen.

Lisätietoja

Markku Sistonen
Espoon sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja
046-8773884

Mika- Erik Walls,
Espoon kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen
0400-511417