Valtuustoryhmän kyselytunti

Espoon demarien valtuustoryhmän kaikille avoimessa kyselytunnissa oli paljon napakkaa asiaa. Tässä lyhyt tiivistelmä:

Ensimmäinen kysymys kansalaiselta kuului: Mitä edellisellä valtuustokaudella on saatu aikaseksi?

Tähän Maria Guzenina vastasi, että sosialidemokraatit eivät jätä kiviä kääntämättä, vaan ajavat asioita niin monella eri saralla. Yksi todella tärkeä, mutta usein liian vähälle huomiolle jäävä asia on ollut kaavoitus. Kaavoitus on kaupungin toimivuuden perusta: Missä koulut sijaitsevat? Pääseekö pyörällä tai autolla kulkemaan? Kuinka vanhuksen arki sujuu? Löytyykö vammaisten päivätoiminta kaiken muun elämän keskeltä?

Haluamme, että Espoossa on monimuotoista asumista joka puolella, niin että eri sukupolvet ja erilaiset ihmiset voivat asua ja tehdä töitä ympäri Espoota. Hyvänä esimerkkinä voisi toimia Kauklahti, josta löytyy hienoa yhteisöllisyyttä, viihtyisä lähiympäristö, koulut, vanhusten toimintaa ja kivijalkakauppoja. Asuminen yleisesti nousikin kyselytunnin yhdeksi tärkeimmäksi teemaksi.

Martti Hellström jatkoi siitä, kuinka koulut ovat ensiarvoisen tärkeitä. Koulutukseen satsatut eurot maksavat itsensä takaisin tulevaisuudentekijöinä. Edellisten hallitusten leikattua niin yliopistoista, ammattikouluista kuin peruskouluista, erityisesti opetuksen tuki ja ohjaus on kärsinyt. Onneksi koulutus on vahvasti nykyhallituksen agendalla, mutta tämä on ehdottomasti asia, josta meidän tulee pitää ääntä.

Johanna Värmälä komppasi Marttia, ja toteisi että valtuustoryhmämme onkin onnistunut hyvin saanut pidettyä huolta siitä, että kaikista pidetään huolta. Olemme saaneet kaupungin talousarvioineuvotteluissa lisää määrärahoja mm. vanhuspalveluihin sekä vammaistyöhön. Esimerkiksi Ikäihmisten pääsy heidän tarvitsemiin hoitopaikkoihin on parantunut.
 
Juri Aaltonen yhtyi edellisiin, ja jatkoi tästä vielä, että päätöksenteosta Espoossa on saatava julkisempaa ja avoimempaa. Erityisesti korona-aikana korostuu vielä, ettei virkamiespäätöksillä kaikkein köyhimmiltä ja heikoimmassa asemassa olevilta tulla nipistämään.

Lisäksi Juri totesi tärkeiksi asioiksi liikenteen, ja erityisesti joukkoliikenteen sujuvuuden, ja jos vaan talous antaa perin niin terveyskeskusmaksuista luopuminen.


Yleisesti koronan johdosta tulevat säästötoiminpiteet puhuttivat paljon. Ylimääräisten kulujen vuoksi säästöjä on viimeistään syksyllä saatava aikaiseksi, ja esimerkiksi Kirkkonummella lomautuksia on jo pidetty ja siellä esityksenä on mm. omaishoitajilta leikkaaminen. Meidän on oltava erityisen valppaina, ettei tilapäisen korona-tilanteen vuoksi tehdä kauaskantoisia huonoja päätöksiä, vaan kaikki päätökset on tehtävä tulevaisuutta ajatellen! Esimerkiksi koulujen vuokrattavat väistötilat ovat tulleet todella kalliiksi, verrattuna jos kiinteistöt ovat kaupungin omia ja niistä pidetään huolta.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen toimi tilausuuden vetäjänä, ja painotti myös että tiedon pitää olla avointa ja tiedon pitää kulkea. Kuntalaisten ja heidän edustajien ääni on kuuluttava!  Jokaisella tulee olla mahdollisuus aidosti vaikuttaa omaa elinympäristöään ja elämää koskeviin asioihin – kuten kaavoitukseen.

Jos et tällä kertaa ehtinyt mukaan valtuustoryhmän kyselytuntiin, niin ei hätää: päätimme ottaa tämän tavaksi! Pysykää siis kuulolla!

Demarikahvila

Valtuustoryhmän avoin etätilaisuus: tule kuulemaan viimeaikaiset uutiset valtuustosta ja kaupunginhallituksesta, ja mahdollisuus myös kysyä mieltä askarruttavista asioista.

Mitä sinulla on sydämelläsi?

Tilaisuuteen pääset klikkaamalla TÄTÄ LINKKIÄ
Tilaisuuteen voi liittyä kello 17.45. alkaen.

Etukäteen kysymyksiä tai toiveita voi lähettää osoitteeseen info@espoondemarit.fi, tai Facebook-sivujemme Espoon sosialidemokraatit -kautta.

Pääkaupunkiseudun MAL-sopimusneuvottelut saatava maaliin

Helsinki-Espoo-Vantaa SD-valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteiskirjoitus:

Korkea asumisen hinta on erityisesti pääkaupunkiseudulla keskeinen yhteiskunnallinen haaste. Vuoteen 2010 verrattuna asuntojen hinnat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla neljänneksen, kun samalla aikavälillä pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa hintojen nousu on ollut vain kahden prosentin luokkaa. Asuntojen kysyntä ja liian vähäinen tarjonta luovat kohtaanto-ongelman, joka vaikuttaa koko Suomen talouskasvun veturina toimivan alueen hyvinvointiin. Myös yritysten kasvuedellytykset heikkenevät, kun työvoimaa ei ole riittävästi tarjolla.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL-sopimukset) ovat valtion ja kaupunkiseutujen yhteisiä työkaluja, joiden avulla kasvavilla kaupunkiseuduilla pystytään varmistamaan riittävä asuntorakentaminen ja sujuvat liikennejärjestelyt. Sopimuksissa valtio sitoutuu panostamaan alueen liikennehankkeisiin sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon käynnistysavustuksiin ja saman aikaisesti kunnat sitoutuvat toteuttamaan kaavoitusta ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa tukevat joukkoliikenneratkaisut ovat syntyneet valtion ja seudun kuntien hyvällä yhteistyöllä. Edellisen MAL-kauden aikana pääkaupunkiseudulle on valmistunut ennätysmäärä asuntoja, yhteensä 60 000 uutta kotia alueen asukkaille.

Parhaillaan neuvoteltavalla pääkaupunkiseudun uudella MAL-sopimuksella on tärkeä rooli koronapandemian jälkeisessä talouden elvytysohjelmassa. Myös työelämäprofessori Vesa Vihriälän vetämä asiantuntijaryhmä on esittänyt, että osaksi hallituksen elvytyspakettia otetaan toimia, jotka lisäävät talouden kasvua, kuten asuntorakentamisen lisäämistä ja ratahankkeiden vauhdittamista. Pidämme tärkeänä, että uusi valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen kunnianhimoinen sopimus saadaan aikaiseksi.

Asuntorakentaminen on ollut tarpeellinen työkalu myös aiempien vakavien taloushäiriöiden yhteydessä. 1990-luvun alkupuoliskolla ARA oli mukana nostamassa Suomea ylös laman vuosista. Pahimpina lamavuosina noin kolmeneljäsosaa rakentamisesta oli ARA-tuotantoa ja lähiöprojektin avulla työllistettiin erityisesti korjausrakentajia.

MAL-sopimuksia tarvitaan sekä asuntorakentamisen vauhdittamiseksi että Suomen kunnianhimoisiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Väkirikkaalla pääkaupunkiseudulla on parhaat edellytykset tukea joukkoliikenteen käyttöä ja tarjota asukkaille myös ilmaston kannalta kestävä tapa liikkua arjessa. Joukkoliikenteen tukeminen on myös ilmastoteko.

SDP:n valtuustoryhmien puheenjohtajat
Eveliina Heinäluoma, Helsinki
Minna Räsänen, Vantaa
Markku Sistonen, Espoo

Eduskuntavaaliehdokkaat

Eduskuntavaalikevät edessä, tuleeko näistä ilmastovaalit, sotevaalit, verovaalit, koulutusvaalit – vai vaalit koko yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden puolesta?

Tässä kansanedustajaehdokkaamme Espoosta – voit äänestää heistä vain yhtä, mutta heitä kaikkia kannattaa pitää silmällä! 🤓

Maria GuzeninaKansanedustaja49
Timo HarakkaKansanedustaja, toimittaja55
Habiba AliAsioimistulkki, projektikoordinaattori31
Veronica KalhoriFilosofian tohtori, koordinaattori
Filosofia doktor, koordinator
34
Markku SistonenLiikuntapalvelupäällikkö59
Johanna VärmäläSairaanhoitaja (YAMK), erityisasiantuntija47
Ali AbdirahmanKirjastovirkailija57     .
Helena Marttila Valtiotieteiden maisteri, ilmastoaktiivi34