Demarit ja vasemmistoliitto kävelivät Espoossa ulos budjettineuvotteluista

vanhus

Espoon sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä ei hyväksy Espoon valtuustoryhmien välisten budjettineuvottelujen tulosta. Myös vasemmistoliitto liittyi demareiden ulosmarssiin.
Demareiden kynnyskysymyksenä oli vanhusten palveluiden resursoinnin riittävyys.
– Esitimme kahdeksan miljoonan lisäystä vanhusten hoitoon. Halusimme vahvistaa kotihoidon ja laitoshoidon resursseja vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeita, kertoo demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Hellström.
– Kotihoidon henkilöstön uupuminen on valtava huoli. Liian vähäinen henkilöstömäärä on johtanut siihen, että moni kotihoidossa työskentelevä uupuu ja päätyy sairauslomalle. Tällöin joudutaan turvautumaan ostopalveluihin. Tämä tulee kalliimmaksi kuin henkilöstön pitäminen riittävällä tasolla, toteaa neuvotteluissa mukana ollut Maria Guzenina
– Kun kaupungissa halutaan vähentää laitoshoitoa, on elintärkeää, että kotihoidossa elävät vanhukset saavat riittävän hoidon ja hoivan. Tämä ei onnistu ilman riiittävää henkilöstöä. Me emme voi olla mukana hyväksymässä budjettia, jossa vanhustenpalvelut aliresurssoidaan. Lisäysesityksemme oli hyvin maltillinen, neuvottelukaksikko toteaa.

Demarit ja vasemmistoliitto ovat muilta osin tyytyväisiä budjettineuvottelujen tulokseen. Koulupuolelle lisättiin riittävästi rahaa turvaamaan koulunkäyntiavustajat, iltapäiväkerhotoiminta sekä tuntikehys. Demareilla erityisen tärkeä subjektiivisen päivähoidon säilyttäminen sisältyy neuvottelutulokseen. Tämä oli kynnyskysymys paitsi demareilla ja vasemmistoliitolle, myös vihreille. Homekoulujen korjausta aikaistetaan ja olimme mukava torppaamassa asiakasmaksujen suunnitellut korotukset.

– Todella ikävää, että yhteisymmärrystä ei löytynyt vanhusten palveluiden turvaamiseksi. Budjettisopu jäi loppujen lopuksi kiinni hyvin pienestä summasta. Kaupunginjohtajan budjettiesitys oli vahvasti leikkauspainotteinen, mikä saa budjettisopuun päässeiden lisäysesitykset näyttämään suurilta. Kokoomus varmasti väittää, että nyt saatiin kaikkien aikojen suurimmat lisäykset. Mutta todellisuudessa varsinaiset lisäykset viime vuoden budjettiin nähden ovat aika pienet, toteaa vasemmistoliiton Tiina Ahlfors.

Espoossa neuvoteltiin budjetista viime perjantaina, maanantaina, tiistaina  ja tänään. Budjetti neuvotteluja johti perussuomalaisten Seppo Huhta.

Jaa

DeJuna lauantaina 19.11.2016

dejuna-1030x269

DeJuna tuo Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren kestävästi junalla Espoon kautta Kirkkonummelle.

Juna pysähtyy Leppävaarassa sekä Espoon Keskustassa joissa vastassa Espoon Demarit. Tervetuloa mukaan!

Jaa

Budjettineuvottelut

budjettineuvottelut

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä esitteli oman talousarvoesityksensä viikko sitten. Poliittisten ryhmien väliset budjettineuvottelut alkavat ensi viikolla perjantaina 18.11.
Espoo-konsernin talous on tiukoilla. Valtavien investointien vuoksi kaupungin lainakanta kasvaa lähivuosina satoja miljoonia. Nämä lainat on maksettava joskus takaisin. Siihen varautuminen näkyy nyt ylitiukkoina menoleikkauksina.
— Harmittaa vietävästi, että kokoomus ja sen apupuolueet eivät hyväksyneet demarien ja vihreiden esityksiä veroprosentin korotuksesta ja rahastojen tuottojen käytöstä, huokaisee demarien ryhmän puheenjohtaja Martti Hellström. Pelkästään puolen prosenttiyksikön veronkorotus olisi riittänyt kuittaamaan ennusteiden mukaisen 33 miljoonan euron pudotuksen ansiotuloveroihin.

Kokoomus on valmis leikkaamaan palvelutasoa niin perheiltä, vanhuksilta kuin vammaisiltakin. Demarit eivät hyväksy Kokoomuksen ajamaa terveyskeskusmaksujen korotusta. Demarit eivät myöskään hyväksy sitä, että ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitsevat vanhukset pakotetaan asumaan kotonaan. Opetuksen ja päivähoidon noin kahdeksan miljoonan esitettyjä leikkauksia demarit pitävät vastuuttomina.
Demarit ovat valmistelleet muutosesityksiä, joilla halutaan mm. turvata heikompiosaisille espoolaisille ihmisarvon mukaiset sosiaali- ja terveyspuolen palvelut.
— Terveyskeskusmaksut on poistettava, vaatii sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Johanna Värmälä. Vanhusten palveluissa ei saa vähentää työntekijämäärää. Pitkäaikaishoidossa henkilöstö-mitoituksen tulee olla 0,7 – ja mitoituksen tulee koskea myös ostopalveluita.

Työttömyyttä — ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä — on aktiivisesti vähennettävä. Mallia voi ottaa Vantaasta, jossa tässä on onnistuttu hienosti satsaamalla työllistämispalveluihin.

Myös sivistystoimen määrärahoihin haetaan lisäystä. Demarit vaativat mm., että koulumenoista ei leikata eikä opetusryhmiä kasvateta. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen opintoihin on satsattava. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on säilytettävä.
— Esitämme myös määrärahoja hankkeille, jotka tukevat lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastetoimintaa sekä terveysliikuntaa, kertoo liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Antti Aarnio. Jokaiselle nuorelle on taattava vähintään yksi ilmainen harrastus. Uimahallit tulisi avata
ilmaisiksi kaikille alle 16- vuotiaille. Tänä vuonna haluaisimme priorisoida avustuksissa nuorisopalveluita.

Espoon investointiohjelmaa on nopeutettava kiireellisten hankkeiden osalta.
— Kouluhankkeisiin, sekä uudisrakentamiseen että korjauksiin tarvitaan reilusti lisää rahaa, vaatii kaupunginhallituksen varajäsen Jukka Vilske. Oppilasmäärä kasvaa peruskouluissa ja lukioissa noin 770:lla joka vuosi. Se vastaa 13 uuden koulun tarvetta kymmenen seuraavan vuoden aikana. Mm. Karhusuon kouluhanketta on aiennettava.

Kohtuuhintaisia asuntoja tulee rakentaa lisää erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän. Espoon Asuntojen vuosittaista uudisrakentamista kannattaisi lisätä kolmanneksella. Kaikki Espoon alueet tulisi saada vesihuollon piiriin.

Espoon tulee jatkossa pitää parempaa huolta omaisuudestaan ja ympäristöstä. On varattava rahaa esteettömyyskorjauksiin. Julkisten rakennusten huolto- ja kunnossapito täytyy saada kuntoon. Valvontaa on tehostettava.
— Ympäristöongelmien ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan uusi ympäristötarkastajan vakanssi, kertoo kunnallisjärjestön puheenjohtaja Joni Vainikainen. Joukkoliikennettä on tuettava suuremmalla kuntaosuudella niin, että koko Espoo mahtuu tulevaan kaarimalliin.

Espoon demarit lähtevät sosiaalipalvelujen ja koulutuksen kehittäjinä budjettineuvotteluihin positiivisin mielin:
— Me haluamme, että Espoo on jatkossakin houkutteleva, turvallinen ja viihtyisä kaikkien espoolaisten kaupunki, Hellström tiivistää. Tämä vaatii investointeja muuhunkin kuin tekniseen infraan. Peruspalveluista ei tule tinkiä ja talous on pidettävä silti tasapainossa. Tämä on mahdollista purkamalla rahastoihin kertynyttä 140 miljoonan euron tuottoa.
Demarit uskovat saavansa asukkaille tärkeille palvelusten parannuksille tukea muilta ryhmiltä.

Lisätietoja:
Martti Hellström
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Jaa