Pääkaupunkiseudun MAL-sopimusneuvottelut saatava maaliin

Helsinki-Espoo-Vantaa SD-valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteiskirjoitus:

Korkea asumisen hinta on erityisesti pääkaupunkiseudulla keskeinen yhteiskunnallinen haaste. Vuoteen 2010 verrattuna asuntojen hinnat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla neljänneksen, kun samalla aikavälillä pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa hintojen nousu on ollut vain kahden prosentin luokkaa. Asuntojen kysyntä ja liian vähäinen tarjonta luovat kohtaanto-ongelman, joka vaikuttaa koko Suomen talouskasvun veturina toimivan alueen hyvinvointiin. Myös yritysten kasvuedellytykset heikkenevät, kun työvoimaa ei ole riittävästi tarjolla.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset (MAL-sopimukset) ovat valtion ja kaupunkiseutujen yhteisiä työkaluja, joiden avulla kasvavilla kaupunkiseuduilla pystytään varmistamaan riittävä asuntorakentaminen ja sujuvat liikennejärjestelyt. Sopimuksissa valtio sitoutuu panostamaan alueen liikennehankkeisiin sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon käynnistysavustuksiin ja saman aikaisesti kunnat sitoutuvat toteuttamaan kaavoitusta ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa tukevat joukkoliikenneratkaisut ovat syntyneet valtion ja seudun kuntien hyvällä yhteistyöllä. Edellisen MAL-kauden aikana pääkaupunkiseudulle on valmistunut ennätysmäärä asuntoja, yhteensä 60 000 uutta kotia alueen asukkaille.

Parhaillaan neuvoteltavalla pääkaupunkiseudun uudella MAL-sopimuksella on tärkeä rooli koronapandemian jälkeisessä talouden elvytysohjelmassa. Myös työelämäprofessori Vesa Vihriälän vetämä asiantuntijaryhmä on esittänyt, että osaksi hallituksen elvytyspakettia otetaan toimia, jotka lisäävät talouden kasvua, kuten asuntorakentamisen lisäämistä ja ratahankkeiden vauhdittamista. Pidämme tärkeänä, että uusi valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen kunnianhimoinen sopimus saadaan aikaiseksi.

Asuntorakentaminen on ollut tarpeellinen työkalu myös aiempien vakavien taloushäiriöiden yhteydessä. 1990-luvun alkupuoliskolla ARA oli mukana nostamassa Suomea ylös laman vuosista. Pahimpina lamavuosina noin kolmeneljäsosaa rakentamisesta oli ARA-tuotantoa ja lähiöprojektin avulla työllistettiin erityisesti korjausrakentajia.

MAL-sopimuksia tarvitaan sekä asuntorakentamisen vauhdittamiseksi että Suomen kunnianhimoisiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Väkirikkaalla pääkaupunkiseudulla on parhaat edellytykset tukea joukkoliikenteen käyttöä ja tarjota asukkaille myös ilmaston kannalta kestävä tapa liikkua arjessa. Joukkoliikenteen tukeminen on myös ilmastoteko.

SDP:n valtuustoryhmien puheenjohtajat
Eveliina Heinäluoma, Helsinki
Minna Räsänen, Vantaa
Markku Sistonen, Espoo

Jaa

Kaupungin lupauksesta antaa nuorille kesätyöpaikat on pidettävä kiinni

Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä vetoaa Espooseen:
Kaupungin lupauksesta antaa nuorille kesätyöpaikat on pidettävä kiinni

Espoo on jo useiden vuosien aikana tarjonnut nuorille espoolaisille kesätyöpaikkoja. Maaliskuun puolivälissä moni nuori sai mieluisaa sähköpostia, jossa kerrottiin, että hänet on valittu kesätöihin mm. Espoon kaupungin liikunta -ja nuorisopalveluilta ja toivotettiin tervetulleeksi töihin kesällä 2020 !

Kesätyöpaikka on nuorille todella tärkeä. Se on tärkeää myöhemmän ammatinvalinnan kannalta. Se on tärkeää yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta. Se on tärkeää myös mielenterveyden kannalta. Erityisesti, kun koronaviruksen vuoksi monet muut tärkeät siteet ovat olleet katkolla. Myös kesätyöstä saatava palkka on tärkeää, koska näin vaikeina aikoina kaikilla perheillä ei ole antaa teineilleen taskurahaa.

– Espoon taloudellinen tilanne on tunnetusti erittäin vaikeassa tilanteessa, tietää SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen. Nuorten kesätyöpaikkojen peruminen olisi kuitenkin laastarileikkausta, joka ei ongelmia ratkaise.

Myös Helsinki on päättänyt pitää kesätyöpaikkalupauksensa.

Lisätietoja

Markku Sistonen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 8773884

Jaa

HOK-Elannon vaalitulos

HOK-Elannon edustajistovaalien tulos on selvillä ja SDP on vaalien suurin puolue. SDP:n ääniosuus oli 30,3 %!

Espoosta edustajistoon valittiin Johanna Värmälä, ja varasijoille Markku Sistonen ja Kaisa Rastimo.

Kokoainsuudessaan SDP sai 60-jäseniseen edustajistoon 18 paikkaa.

Onne valituille! 💐

Jaa

Valokuvauskilpailu

Haluamme kannustaa kaikkia liikkumaan ja ulkoilemaan runsaasti, ja tämän johdosta julkaisemme kaikille avoimen valokuvauskilpailun!

Kuvakilpailun teemoina on

1. Espoo
2. Luonto
3. Rakennukset ja rakennelmat

Osallistumisaikaa on kaksi viikkoa, 19.4. asti.

Kaikkien osallistujien kesken arvomme kolme hienoa tuotepakettia!

Kuvat voi joko lähettää osoitteeseen info@espoondemarit.fi tai Facebookissa tapahtuman kommentteihin.


Ilosia ulkoiluhetkiä!

ps. muistathan pitää turvaetäisyyttä muista ulkoilijoista, ja jos kuvaat ihmisiä, muista kysyä lupa!

Jaa